I en studie av tyska naturreservat visar det sig att insektspopulationen minskat med över 75 procent på 25 år. Enligt studien, som publicerats i PLOS One, kan det få konsekvenser för världens jordbruksodlingar och ekosystem.

171025_Insekter

De tyska och nederländska forskarna bakom studien pekar ut klimatförändringar, minskade insektshabitationer och bekämpningsmedel, som orsaker till minskningen.

Läs artikeln i The Guardian...

Mer om insekternas massdöd:

Döende insekter leder till att hela ekosystem kollapsar
En massdöd av insekter påverkar naturen mer än på krypnivå. När insekterna försvinner slutar även växterna reproducera sig, och hela näringskedjor faller samman.
Mängden insekter i Tyskland har minskat med 80 procent på knappt 30 år, enligt en ny internationell studie, och forskarna menar att situationen högst sannolikt ser likadan ut i jämförbara länder som Frankrike och Tyskland.

Hur det ser ut i Sverige kan forskningen i dag inte ge ett tydligt svar på.

Det vet vi inte. Vi har ju inte några motsvarande undersökningar. De övervakningar som görs är inte på den skalan, säger Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi vid Artdatabanken.

Men man kan se trender för en hel del, art för art. Det är många insekter inte minst i jordbrukslandskapet som minskar successivt.

”Väldigt alarmerande”
Ulf Gärdenfors menar att resultaten från Tyskland är oroväckande.

Det är naturligtvis väldigt alarmerande. Storleksordningen är förvånande.

Det är så kort tidsperiod.

Anledningen till oron är insekterna oumbärliga roll i naturen omkring oss.

Det finns ett antal ekosystemtjänster som de fixar åt oss. För pollination av många grödor är de jätteviktiga. Sedan deltar de i skadedjursbekämpning. Det finns siffror på att 90 till 95 procent av skadeinsekter blir bekämpade av andra insekter helt naturligt, säger Ulf Gärdenfors.

– De är också föda för andra, en stor del av våra flyttfåglar är beroende av insekter. En del bidrar till nedbrytning, och kretsloppet av näringsämnen.

Insekterna rullar mycket av hela systemet.

Kräver återskapandet av livsmiljöer
Konsekvenser av färre insekter kan redan märkas av i främst odlingsbygder, och Ulf Gärdenfors håller med forskarna i studien om att en trolig förklaring till minskningen i Tyskland är ett utökat och intensifierat jordbruk, i möjlig kombination med klimatförändringar. Bekämpning med neonikotinoider kan också vara en orsak.

För att vända utvecklingen menar han att människan måste anstränga sig för att även lämna kvar eller återskapa miljöer där insekterna trivs, bland annat för att jordbruket själv ska kunna ta del av fördelarna med en levande insektsfauna.

Dessutom gäller det att inte använda bekämpningsmedel som tar död på en massa nyttiga insekter.

Det handlar om att upprätthålla tillräckligt många biotoper där insekter kan överleva, utvecklas och övervintra så att inte allting är åkermark eller produktionsskogar.

Källa: SVT 171020

Etiketter: , , , , , Last modified: 25 oktober, 2017