Gåvor & donationer till vår verksamhet – vill du bidra till en bättre värld?

Vill du vara med och stödja Ekocentrums arbete för omställningen till en hållbar värld? Som fristående ideell stiftelse har vi ingen tryggad finansiering eller några driftsbidrag för vår verksamhet. Vi har därför inte möjlighet att erbjuda så mycket inspiration som vi skulle vilja!

Här finns så mycket kunskap och tankeväckande berättelser som vi vill dela med oss av till alla intresserade – om vi hade resurserna. Din gåva kan göra att en gymnasieklass får nya insikter och kanske några elever väljer en hållbarare bana i livet! Det har hänt… Din gåva kan även göra att vi kan bjuda på intressanta onsdagsföredrag eller frukostseminarier i större utsträckning. Vill du hellre att vi utvecklar digitala medier mer?

Notera gärna en kommentar när du överför en slant, om vad du skulle vilja att vi använder pengarna till! Vi tar verkligen vara på åsikter från våra vänner!

Testamentera till Ekocentrum​

Ekocentrum är en ideell stiftelse som sprider kunskap och inspiration om hållbar utveckling. Din gåva till oss bidrar till att fler skolor för möjligheten att delta i hållbarhetskurser, vandrande föreläsningar och tävlingar inom området hållbarhet. Vi använder gåvor med stor eftertanke, där de gör bäst nytta. Skolorna har väldigt små möjligheter att betala för eleverna, därför är det av stor vikt att bekosta deras studiebesök och föreläsningar på hållbarhetsområdet. Allmänheten behöver också ges möjlighet att uppdatera och förkovra sig utan att det kostar, därför erbjuder Ekocentrum öppna och gratis onsdagskvällar med intressanta föredrag. Gåvor bidrar till denna verksamhet och spridandet av informationen. 

Att skriva ett testamente

Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå. Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet. Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats, till exempel i ett bankfack.