Vårt miljöarbete...

Sedan 1997 certifieras Ekocentrum årligen enligt Göteborgs Stads Miljödiplom. Att vi själva har detta diplom är en bra erfarenhet när vi utbildar våra kunder i samma syfte.

Miljödiplomeringsprocessen skärper kontinuerligt fokus i miljöarbetet och tvingar oss att medvetet och aktivt förbättra det vi kan förbättra i vårt arbete.

Miljöpolicy

Stiftelsen Ekocentrums verksamhet ska präglas av minsta möjliga negativa miljöpåverkan och största möjliga positiva påverkan för en hållbar utveckling.

  • Vi ska vara föregångare i miljöarbetet och på ett föredömligt sätt informera och inspirera våra besökare, kunder och samarbetspartners om vägar till ett hållbart samhälle.
  • Vi ska i stiftelseurkundens anda verka för spridande av kunskap på miljöområdet och eftersträva en god samverkan med andra organisationer och företag.
  • Vi ska använda och utveckla konstruktiva förbättringsverktyg, som vi dels själva kan använda för till exempel inköpsrutiner, dels kan använda som förebilder i vår externa verksamhet.
  • Vi ska kvalitetssäkra vårt eget miljöarbete och arbeta med ständiga förbättringar.
  • Vi efterlever med god marginal tillämpliga delar av miljölagstiftningen och andra förekommande krav.
  • Vår mest betydande miljöpåverkan är att bidra med uppmuntran, inspiration och vägledning till verksamheter och andra intressenter, så de blir mer miljöanpassade och hållbara.
  • Vi gör denna policy känd för personal och allmänhet bland annat genom att publicera den på vår hemsida.
Share Button