EKOCENTRUMS MILJÖARBETE

Ekocentrum är miljödiplomerad sedan 1997​

Att vi själva är miljödiplomerade ser vi som en självklarhet. Miljödiplomeringsprocessen skärper kontinuerligt fokus i miljöarbetet och tvingar oss att medvetet och aktivt förbättra det vi kan förbättra i vår verksamhet. Ekocentrum var dessutom en av de första aktörerna att utbilda verksamheter i grundläggande miljöutbildning inför miljödiplomering, då miljödiplomet startade i Göteborg 1995. Genom att stötta verksamheter i deras interna miljö- och hållbarhetsarbetet blir vi själva bättre på verksamhetens egna miljöarbete och vice versa.