VÄLKOMMEN TILL

MÖTESPLATSEN FÖR

HÅLLBAR UTVECKLING!

Ekocentrums uppdrag

Stiftelsen Ekocentrum har som uppdrag att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta gör vi genom att hålla i hållbarhets- och miljöutbildningar, driva olika hållbarhetsprojekt samt visa på exempel och lösningar i vår hållbarhetsutställning. Vi är en oberoende arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare och allmänhet. 

För att utföra vårt uppdrag på bästa sätt omger vi oss av samarbets- och samverkanspartners.

Vi är också stolta medlemmar av:

Myror som symbol för Ekocentrums verksamhet. Varför?

Myror är smarta, flitiga och har en grym anpassningsförmåga. De bygger hållbara samhällen genom att anpassa sina roller med den ökade befolkningen och utnyttjar resurserna omkring sig på ett effektivt och hållbart sätt. De samverkar och samarbetar med andra organismer för sin överlevnad. En utvecklad kommunikationsförmåga är en av nycklarna till deras framgång. Den mest centrala är dock att de är altruistiska. Det betyder att de gör uppoffringar för samhällets bästa. Detta gör de helt enkelt för att det gagnar dem i längden! 

Källa: J.R. Krebs & N.B. Davies. An introduction to behavioural ecology. Third edition. Blackwell Science.