VÄLKOMMEN TILL

MÖTESPLATSEN FÖR

HÅLLBAR UTVECKLING!

Missa inte!

Stiftelsen Ekocentrum har som uppdrag att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta gör vi genom att hålla i hållbarhets- och miljöutbildningar samt visa på exempel och lösningar inom hållbar utveckling. Vi är en oberoende arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare och allmänhet. 

Ekocentrum har sedan starten drivits utan bidrag och finansieras genom intäkter från utbildningskunder och utställare. Utställarnas väljs ut av Ekocentrum utifrån deras sätt att tackla miljö- och hållbarhetsproblem. Ekocentrums trovärdighet är central i vårt uppdrag och vi står oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen.

För att utföra vårt uppdrag på bästa sätt omger vi oss av samarbets- och samverkanspartners.

Vi är också stolta medlemmar av:

utbildning

Ekocentrum erbjuder olika typer av miljö- och hållbarhetsutbildningar, på plats eller digitalt.

utställning

Ekocentrum har en permanent hållbarhetsutställning där goda exempel och lösningar för dagens utmaningar visas upp.

miljödiplomering

Ekocentrum är utfärdare enligt Svensk Miljöbas. Vår metod fokuserar på kärnverksamhetens miljöpåverkan och dagens krav på cirkularitet och livsscykelperspektiv.

övriga tjänster

Ekocentrum erbjuder olika tjänster för hållbar utveckling. Det kan handla om rådgivning, konferens eller förmedling av tjänster från andra aktörer.

Myror som symbol för Ekocentrums verksamhet. Varför?

Myror är smarta, flitiga och har en grym anpassningsförmåga. De bygger hållbara samhällen genom att anpassa sina roller med den ökade befolkningen och utnyttjar resurserna omkring sig på ett effektivt och hållbart sätt. De samverkar och samarbetar med andra organismer för sin överlevnad. En utvecklad kommunikationsförmåga är en av nycklarna till deras framgång. Den mest centrala är dock att de är altruistiska. Det betyder att de gör uppoffringar för samhällets bästa. Detta gör de helt enkelt för att det gagnar dem i längden! 

Källa: J.R. Krebs & N.B. Davies. An introduction to behavioural ecology. Third edition. Blackwell Science.