EKOCENTRUM GENOM TIDERNA

Kort historik om Ekocentrum

Redan på 80-talet fick medlemmar i föreningen CET (Centrum för Ekologisk Teknik) idén att skapa en inspirerande utställning för miljöteknik. Detta genomfördes i gamla Nääs fabriker 1987. Företag fick chans att visa upp tekniska lösningar kring solfångare, byggmaterial, kompostering mm. 1992 flyttades verksamheten till Sankt Jörgen Park i Göteborg. 1993 bildades Stiftelsen Ekocentrum. CET stod då som stiftare tillsammans med Fältbiologerna Västsvenska, Miljöförbundet Jordens Vänner och Studiefrämjandet.

Företag börjar efterfråga miljöutbildningar​

Allteftersom lockade miljöutställningen fler och fler besökare. Många företag i Göteborgsområdet arbetade från 1995 och framåt för att erhålla miljödiplom av Göteborgs Stad och miljöutbildning av personalen var en förutsättning för diplomet. Företagen efterfrågade därför korta miljöutbildningar och Ekocentrum kunde med hjälp av sin unika utställning ge besökarna föreläsning i utställningen som en del av utbildningen.

Flytt in till centrala Göteborg 2002

Under sommaren 2002 var det dags för Ekocentrum att flytta in till centrala Göteborg, till Chalmers Vasa-området. De lokaler som var tänka för lokalisering var inte helt färdigställda vid flytten. Därför fick en närliggande lokal utgöra lokalisering under ett år.

De nya eko-renoverade lokalerna stod så äntligen klara. Den aktuella fastigheten byggdes i slutet av 1800-talet och var en gång i tiden en del av gamla Vasa sjukhus. Genom att påverka vår hyresvärd och byggmästaren, såg Ekocentrum till att renoveringen skedde med miljöaspekten i fokus.

Här kan du se filmen Ekorenovera! om renoveringen av lokalerna på Aschebergsgatan 44. Från “slutstation i livet” (Vasa Sjukhus) till fyllt av framtidshopp.

I dessa lokaler har vi hyst många olika utställningar:

Initiativ i andra delar av världen​

Ekocentrum har genom åren gjort vissa punktinsatser utomlands. Bl.a. kunde vi år 2006 medverka till att ett ”Eco Info Centre” i S:t Petersburg kunde öppnas. Vårt bidrag var att hjälpa initiativtagarna med layoutförslag, råd och tips för den utställning man skapade.

I Teheran, Iran, har Dr Manocher Riahi under flera år haft vårt stöd att arbeta för att få igång miljöutbildningar. Dr Riahi arbetar för att sprida kunskap om ett miljöanpassat kretsloppssamhälle och har flera gånger fått utmärkelser i Iran för sitt arbete.

En systerverksamhet i Malmö 2009-2012

2009 startade vi så smått ett nytt Ekocentrum Syd, i Sege Park i Malmö. Malmö stad var mycket aktiva i processen och bokade några av de första utbildningarna här. Starten markerades under Green Energy Week i november 2009. Verksamheten i Malmö arbetade på samma grund som Ekocentrum i Göteborg men var alltså en fristående stiftelse. Dess styrelse fann för gott att lägga ned verksamheten efter tre år, baserat på att bokningstakten för kurser inte var den förväntade.

Ekocentrums verksamhet idag

På senare år har Ekocentrums verksamhet utvecklats ytterligare och verksamheten består nu av allt ifrån utbildningar för näringsliv, kommunala förvaltningar och lärare, besök av internationella delegationer och vandrande föreläsningar i utställning till ledning av hållbarhetsprojekt. Konferenser, seminarier och workshops har också blivit ett vanligare inslag i Ekocentrums verksamhet. Som fristående aktör kan Ekocentrum utgöra mötesplats för näringsliv, förvaltningar, politiker, föreningar, forskare och allmänhet, som alla kan mötas i dialog för förnyelse. 

Målet är en hållbar framtid – Ekocentrum vill nå den genom att sprida kunskap och inspiration!