UTBILDNING

Ekocentrum har lång erfarenhet av att erbjuda grundläggande och fördjupningsutbildningar inom miljö och hållbarhet.

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljö- och hållbarhetsutbildningar för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller få inspiration för sitt miljöarbete. Vår utställning med goda exempel ger ytterligare en dimension i lärandet, både i de fysiska och digitala kurserna. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling.

Kombinera utbildning med eget möte eller frukost/lunch? Kontakta oss för möjlighet att planera möteslokal eller något gott att äta i anslutning till utbildningen!

Innehåll

Hållbarhets- och miljöutbildningar på grundläggande nivå

Våra utbildningar på grundläggande nivå riktar sig till personer eller verksamheter som vill ha en överblick över dagens miljöutmaningar och inspiration kring praktiskt hållbarhetsarbete. Ekocentrums hållbarhets– och miljöutbildning reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljö och hållbarhet. De är lämpliga för verksamheter som vill miljödiplomera sig med Svensk miljöbas eller arbeta med andra miljöledningssystem. 

För att underlätta för alla i ett arbetslag eller stödja individer med lägre språkkunskaper i svenska att tillgodogöra sig kunskaper inom miljö och hållbar utveckling erbjuder Ekocentrum både stödlektioner och språkanpassade utbildningar. Vi rekommenderar att utbildningarna på lätt svenska sker på plats på Ekocentrum för att kunna ta del av utställningen.
Vi erbjuder tre olika koncept:
Alt.1: Stödlektion inför deltagande i en vanlig grundutbildning. 2 timmar utöver den ordinarie grundläggande utbildningen. Sammanlagt blir utbildningen 6 eller 5,5 timmar beroende på om den sker på plats eller digitalt.
Alt. 2: Grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning på lätt svenska. Utbildningen är uppdelad i två tillfällen à 3 timmar för att ge utrymme till ett lägre tempo och förklaringar. Sammanlagt blir utbildningen 6 timmar oavsett om den sker på plats eller digitalt.
Alt. 3: Grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning på annat språk än svenska. Ingen extra utbildningstid tillkommer.
Alternativen tar hänsyn till deltagarnas språkkunskaper i svenska. Alt. 1 vänder sig till deltagare som har ganska goda kunskaper i svenska och kan delta i en vanlig utbildning om de får förkunskaper om terminologin inom miljö och hållbar utveckling. Alt. 2 vänder sig till deltagare med lägre språkkunskaper i svenska. I synnerhet om de har svårt att tillgodogöra sig fakta på svenska i vanligt tempo och under en längre tid eller som skulle gynnas av fler förklaringar och förtydligande. Alt.3 vänder sig till deltagare med låg kunskap i svenska.
Tilläggskostnad för språkanpassning
Alt 1. Förberedande stödlektion: 3.000 kr exkl moms per grupp om max 20 deltagare.
Alt 2. Anpassning till lätt svenska: 7.000 kr exkl moms per grupp om max 20 deltagare.
Alt 3. Utbildning på annat språk: 10.000 kr exkl moms per grupp om max 20 deltagare.

Temakurser kring hållbarhet för verksamheter

Avbokning och fakturering

Om avbokning sker senare än 14 dagar före utbildning debiteras 50% av avgiften.

Om avbokning sker senare än 2 dagar före utbildning debiteras 100% av avgiften.

Fakturering sker i förskott.