PROJEKT

Ekocentrum driver projekt som påskyndar omställningen

Vi driver olika projekt som är viktiga för omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Våra projekt varierar i längd, typ av aktiviteter, målgrupp och samarbetspartners men alla berör en eller flera av hållbar utvecklings tre dimensionerna av – ekologisk, ekonomisk och social. Dessa projektmedel möjliggör bland annat att vi kan erbjuda kostnadsfria event och aktiviteter för olika målgrupper. 

Vill du samarbeta med oss eller har du några idéer? Kontakta oss!

Nyligen avslutade projekt

Med stöd från Renströmska fonden

Ekocentrum har ansökt medel för att inventera och visa upp hållbara lösningar i vardagen! Vi letar nu fram fler konkreta goda exempel från Göteborgsregionen som visar att den förändring vi behöver gå inte bara är möjlig utan också kan vara härlig och något att sträva och längta efter. Det handlar inte om att få det sämre och avkall, som det ofta utmålas i media, ett hållbart samhälle är ett gott liv – för alla.

Med stöd från Olof och Caroline Wijks fond

Med hjälp av medel från Wijks fond uppgraderar vi utställningen med mer virtuella och upplevelsebaserade verktyg för att besökaren ska kunna gå därifrån med större hopp och kraft till förändring. Till vår hjälp vill vi samarbeta med studenter från HDK Valand, design eller andra konstnärliga uttryck, för att hitta innovativa sätt att skapa upplevelser i rummet, fysiskt och digitalt. Det kan även innebära att få uppleva med hjälp av olika sinnen, dvs att få testa, känna på eller lära sig mer om konkreta förändringsprocesser eller inspireras av hur andra skapat positiva värden i den lokala närmiljön. 

Med stöd från Wilhelm Röhss’ donationsfond

Vi använder medlen från Röhss donationsfond för att utveckla praktisk handledning för att små och medelstora företag ska komma igång med att mäta och kommunicera cirkulär ekonomi. I januari/februari kommer vi att hålla i en serie föreläsning, workshopar och rådgivning baserade på denna handledning. Redan i november kunde man delta i en nätverksträff med en försmak på vad vi har kommit fram i projektet.

Genomförda projekt under 2023

Under våren och sommaren genomförde Ekocentrum en förstudie med stöd från västra götalandsregionen där vi undersökte behovet av stöd och möjlighet till samarbete hos kommuner för att påskynda omställning genom insatser mot unga vuxna och nya svenskar. 

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

Under perioden 2020-2023 drev Ekocentrum, med stöd från Allmänna arvsfonden, projektet HÅLBBAR UTVECKLING MED NYA SVENSKAR för att öka inkluderingen av nya svenskar i omställningen för hållbar utveckling. Projektet erbjöd elever och lärare att delta i en utbildningsprocess för att utarbeta ett språkutvecklande stödmaterial om hållbar utveckling som kan användas inom utbildning för nya svenskar. Målgruppen är nya svenskar, 25 år eller yngre. 

Genomförda projekt under 2022

Under perioden 2020-2023 driver Ekocentrum, med stöd från Allmänna arvsfonden, projektet HÅLBBAR UTVECKLING MED NYA SVENSKAR för att öka inkluderingen av nya svenskar i omställningen för hållbar utveckling. Projektet erbjuder elever och lärare att delta i en utbildningsprocess för att utarbeta ett språkutvecklande stödmaterial om hållbar utveckling som kan användas inom utbildning för nya svenskar. Målgruppen är nya svenskar, 25 år eller yngre. 

Vill du vara en del av projektet? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta Pauline Nylin på Ekocentrum.  Läs mer på projektets webbsida >>>

Genomförda projekt under 2021

Plast i vårt hav - från skräp till resurs

Projektets syfte är att sprida kunskap om situationen med de mängder plast som når vårt hav på Västkusten och samtidigt visa på möjligheter och innovationer för insamling, återvinning och upcycling av den marina plasten.

Missa inte på projektets sida!! 

–Filmtrilogin

–Webbinarier med talare från myndigheter, forskare, ideella organisationer, innovatörer, mm.

–Utställningen Plast i vårt hav

Cirkulär ekonomi - Medvind Göteborg

Projektets syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi i Göteborg med omnejd genom att erbjuda kunskap, inspiration och verktyg till små- och medelstora verksamheter inom bygg, industri och handel.

Missa inte på projektets sida!! 

–Webbinarium med talare från myndigheter, forskare och innovatörer

–Goda cirkulära exempel