PROJEKT

Ekocentrums driver olika hållbarhetsprojekt

Vi driver olika projekt som är viktiga för omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Våra projekt varierar i längd, typ av aktiviteter, målgrupp och samarbetspartners men alla berör en eller flera av hållbar utvecklings tre dimensionerna av – ekologisk, ekonomisk och social. Dessa projektmedel möjliggör bland annat att vi kan erbjuda kostnadsfria event och aktiviteter för olika målgrupper. 

Vill du samarbeta med oss eller har du några idéer? Kontakta oss!

Pågående projekt under 2022

Under perioden 2020-2023 driver Ekocentrum, med stöd från Allmänna arvsfonden, projektet HÅLBBAR UTVECKLING MED NYA SVENSKAR för att öka inkluderingen av nya svenskar i omställningen för hållbar utveckling. Projektet erbjuder elever och lärare att delta i en utbildningsprocess för att utarbeta ett språkutvecklande stödmaterial om hållbar utveckling som kan användas inom utbildning för nya svenskar. Målgruppen är nya svenskar, 25 år eller yngre. 

Vill du vara en del av projektet? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta Pauline Nylin på Ekocentrum.  Läs mer på projektets webbsida >>>

Genomförda projekt under 2021

Plast i vårt hav - från skräp till resurs

Projektets syfte är att sprida kunskap om situationen med de mängder plast som når vårt hav på Västkusten och samtidigt visa på möjligheter och innovationer för insamling, återvinning och upcycling av den marina plasten.

Missa inte på projektets sida!! 

–Filmtrilogin

–Webbinarier med talare från myndigheter, forskare, ideella organisationer, innovatörer, mm.

–Utställningen Plast i vårt hav

Cirkulär ekonomi - Medvind Göteborg

Projektets syfte är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi i Göteborg med omnejd genom att erbjuda kunskap, inspiration och verktyg till små- och medelstora verksamheter inom bygg, industri och handel.

Missa inte på projektets sida!! 

–Webbinarium med talare från myndigheter, forskare och innovatörer

–Goda cirkulära exempel