UTSTÄLLNING

Ekocentrums permanenta miljö- och hållbarhetsutställning

Ekocentrums hållbarhetsutställning är navet i den mötesplats vi har skapat för näringsliv, myndigheter, forskning, skolor och allmänheten. Våra utbildare använder den unika utställningen med lösningar och goda exempel på hållbarhet som utgångspunkt i flera av våra utbildningar. Med detta vill vi ge deltagarna hopp, inspiration och motivation att själva bli mer hållbara, i arbetet och privat.

I vår utställning vill vi förmedla en vision om att en hållbar framtid är möjlig, genom att visa hur olika verksamheter har arbetat med hållbarhetsfrågor. Vi vill också ge människor från olika verksamheter en gemensam plattform av kunskap för att få goda förutsättningar att bedriva hållbarhets- och miljöarbete. Det finns många olika vägar till en mer hållbar värld, och vi vill inspirera och ge hopp.

Du kan också ta del av utställningen genom att boka en inspirationsföreläsning  i vår utställning. Läs mer här >>> 

Kom och se de nya inslagen i utställningen!

Ekocentrums digitala miljö- och hållbarhetsutställning

Denna utställning är ett komplement till vår fysiska utställning i Gamlestadens fabriksområde i Göteborg. I den digitala utställningen kan du gå en tematisk vandring bland våra utställare, läsa om FN:s globala mål för hållbar utveckling och hur våra utställare bidrar till målen eller läsa om cirkulär ekonomi och varför vi behöver ställa om.

Virtuellt besök i Ekocentrums hållbarhetsutställning

Ingång skola och allmänhet

Ingång verksamhet och företag

Arbetar ni också hållbart eller cirkulärt? Bli ett av våra goda exempel!

I Ekocentrums utställning i Gamlestaden i Göteborg håller vi löpande inspirationsutbildningar i hållbart företagande och cirkulär ekonomi. Centralt i dessa utbildningar är att vi konkretiserar hållbarhetsdiskursen med goda exempel på verksamheter som går före och visar vägen! Vi använder föregångare som ledstjärnor i arbetet för att fler ska påbörja omställningen i den egna verksamheten. 

Vill du vara med som ett av många goda exempel på hur vi ställer om Sverige från en linjär- till en cirkulär ekonomi?

Kontakta Maria Elggren, maria.elggren@ekocentrum.se, 031-705 07 40. 

Vi ser fram emot att få tala oss varma om din cirkulära produkt eller tjänst!