• Grupp_energirummet
 • GbgEnergi
 • Renova
 • PROMAS
 • LRF_BP
 • Monter
 • anders_utstallning1-959x300

Utställning...

Sveriges största permanenta utställning Nina
– om miljö och hållbarhet.

Ekocentrums utställning vill ge er verksamhet möjligheten att ta del av vad framstående företag gör för att dra sitt strå till en bärkraftig framtid. Tillsammans med våra egna utställningsdelar utgör dessa goda exempel (se nedan) Sveriges idag största miljöutställning av sitt slag.

  • Grundläggande miljöutbildning - steg 1
  • Utställningen som vill motivera och förändra

   Vår utställning har det övergripande temat hållbar stad – hållbart samhälle. Här hittar du lösningar från många olika branscher och verksamheter, t ex kontor, energi, transport/logistik, bygg, konsumtion, miljömål, kretslopp och vatten. Utställningen är en ledande pedagogisk arena – har du gått en vandrande föreläsning där med någon av våra utbildare? Det är en aha-upplevelse.

Share Button

Utställare

1928 Diagnostics – snabb och effektiv diagnostik av infektioner

1928_logo
Antibiotikaresistens är en av de största hoten mot människors hälsa i modern tid. Världen är på väg in i en post-antibiotisk era där enklare infektioner återigen blir dödliga. Bättre diagnostik behövs för att behandla patienter mer... Läs vidare...

Again Nutrient Recovery

again-logga_0
Framtidens avloppslösning för både enfamiljs- och flerbostadshus. Hushållens toalettavlopp - en resurs... Again´s teknik utvecklas både för det enskilda hushållet och för flerbostadshuset i ett grönt, hållbart samhälle. Att ha... Läs vidare...

Aqua Robur – Urban Micro Hydro

Webb_front_view_full2-720x491
En femtedel av allt dricksvatten som produceras når inte fram till konsumenterna. Mycket av det som passerar de kommunala vattenledningarna försvinner nämligen längs vägen. Det Göteborgsbaserade företaget Aqua Robur har funnit ett sätt att... Läs vidare...

Bzzt – snabbare än cykel, billigare än taxi

Bzzt_logo
Hej! Vi är en en helt ny tjänst för billiga, utsläppsfria resor inom städer och tätorter, där du bokar resan via mobilen och betalar med kort. Vi vann 3:e pris i ALMIs och Ekocentrums uttagning i "Pitcha din hållbara idé" den 28 januari... Läs vidare...

Cewatech – fiskfoder från avfallslut

cewatech_logo
Genom en patenterad process med specifika mikrosvampar omvandlas sidoströmmar från växtbaserad industri till högkvalitativa produkter såsom ingrediens i fiskfoder, superabsorbent inom sårvård m m. Processen bidrar dessutom till... Läs vidare...

Climate Saver

Logga_ClimateSaver
Vill du också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Climate Saver hjälper dig! Många upplever idag att informationen kring klimatförändringarna snarare ger dem dåligt samvete än hopp och vilja att förbättra. Det kan bero på... Läs vidare...

Derome AB – från skog till färdigt hus

Derome - Från skog till färdigt hus Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten när skog blir till trävaror, biobränsle, byggmaterial, byggkomponenter och... Läs vidare...

ElectriCity Innovation Challenge

ElectriCity I C logga
En öppen innovationstävling med sikte på morgondagens attraktiva bussresor. ElectriCity Innovation Challenge parar ihop de möjligheter demonstrationsarenan ElectriCity erbjuder med den gemensamma kreativa kraften i Västra Götaland för att... Läs vidare...

Epishine – organic solar cells

webb_logo_epishine
Den tredje generationens solceller är både vackra och prisvärda. Epishine gör en  solcell med nanotunna lager av olika polymerer tryckta på PET-film. Den är semitransparent i olika färger och främst tänkt för att integrera i... Läs vidare...

Göteborgs Stads Parkerings AB

Parkerings AB
Parkeringsbolaget bidrar aktivt till Göteborgs utveckling. Vi erbjuder hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och arbetar för att främja nya resvanor. Utmaningen är att skapa en god ekonomi på lång sikt, för att kunna genomföra... Läs vidare...

Industriell symbios i Sotenäs

En kommun i Västsverige håller på att skapa ett cirkulärt system som kommer att ta tillvara alla restmaterial, energi… ja, alla resurser – till stor nytta för alla i cirkeln. I naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som... Läs vidare...

Marin biogas – förnyelsebar energi från ett renare hav

logo_MarinBiogas
Hur kan vi minska beroendet av fossil råvara och samtidigt minska övergödningen av havet? Lösningen är sjöpungar! Biogas kan produceras från odlad sjöpung i havet - utan att använda åkermark, och dessutom samtidigt generera ekologiskt... Läs vidare...

Nittedal Torvindustri A.S. – torvtak i urbana miljöer

Nittedal Torvindustri AS
Det har de senare åren fokuserats på stora nederbördsmängder som faller på kort tid – Storm Water – och de problem detta leder till i urbana områden. Enligt SINTEF Byggforsk i Trondheim kan Nittedals Taktorv® spela en viktig roll som... Läs vidare...

Odlade organ med patientens egna stamceller – för transplantation

Logo GU Sahlgrenskas Akademin
Organbrist är ett stort problem inom transplantationsmedicin. Avstötning av organ är ett annat. Nu har en forskargrupp utvecklat en ny vävnadsteknik som bygger på "tvätt av stamceller". För första gången i världen har odlade blodkärl med... Läs vidare...

OlsAro Crop Biotech – vete för en bättre värld

Logo_OlsAro_Crop
Cirka 7% av jordens totala odlingsyta är förstörda på grund av för hög salthalt. OlsAro återställer sådan ytor med sitt vete och bidrar samtidigt till en ökad välfärd för människor som lever i fattigdom. Vete för salta jordar OlsAro... Läs vidare...

Peas on earth

peasloggo5-300x130
Ny teknik ger mat, djurfoder, gödning och bränsle - av bönor! Tack vare en ny typ av tröska för svenska åkerbönor är det möjligt att skörda redan i augusti innan bönorna drabbas av sjukdomar. Tröskan och en patenterad metod att... Läs vidare...

Refind – intelligent sortering minskar slöseriet

Logo_Refind
Intelligenta sorteringslösningar för återvinningsindustrin. Med hjälp av artificiell intelligens sorteras batterier, mobiltelefoner, lampor eller katalysatorer automatiskt för att i så hög grad som möjligt kunna återanvändas eller... Läs vidare...

Sea Twirl – ny flytande vindkraft med stor potential

logo_SeaTwirl
Enkla att konstruera och till skillnad från andra billiga att nyttja på stora områden med större havsdjup. Försäljning av det första kommersiella vindkraftverket på upp till 10 MW, planeras ske under år 2021. Det här är lösningen som... Läs vidare...

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP_logo_rgb
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Traditionella bransch- och nationsgränser suddas ut allt mer. Lösningarna på de stora samhällsutmaningarna finns i gränslandet mellan olika discipliner, i internationella samarbeten och innovativa... Läs vidare...

Swedavia – internationell förebild med klimatsmarta flygplatser

Swedavia_logo_new2016
Swedavia är ett statligt helägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av tio svenska flygplatser. Miljöfrågorna har länge varit prioriterade för Swedavia och idag är vi en internationell förebild när det gäller... Läs vidare...

Swedish Algae Factory – drivmedel från havet i en biobaserad ekonomi

Sw_Algae_FaSw_Algae_Factory_persctory_logo
Genom att bygga på den naturliga livscykeln hos alger, kan Swedish Algae Factory producera råvara till produktionen av biobränslen och livsmedelstillsatser. Alger växer med hjälp av koldioxid, vitaminer och mineraler - t ex kväve och... Läs vidare...

Temautställningen nya innovationer för det goda livet 2016

Den 1 december 2015 öppnade Ekocentrum den andra omgången av hållbara innovationer med bas i regionen. Tillsammans med Västra Götalandsregionen vill vi bidra till ett både hållbart och utvecklande arbetsklimat - vårt bidrag är att visa... Läs vidare...

TRINE – nytt solenergiprojekt skapar billig el i u-länder

Trine_logo
2,7 miljarder av världens befolkning lever helt utan, eller med begränsad tillgång till, elektricitet. Samtidigt finns det 1 miljard människor som letar efter något meningsfullt att investera tid och pengar i, för att bidra till en bättre... Läs vidare...

Trine

Trine_logo
Solens energi ger vinster i alla led! Trine har skapat en crowdfunding-plattform för investeringar i solenergi. Du kan själv välja vilka projekt - alla med stor social påverkan - du vill satsa på, och finansiera ett solprojekt som ger... Läs vidare...

Tummy Lab – artificiell intelligens hjälper oroliga magar

Här är appen för matrelaterade magproblem! Den hjälper dig att få kontroll över vad du äter och vad detta kan ha för effekter. I mobilappen Tummy Lab kan användaren registrera sina kostvanor och magbesvär, appen analyserar sedan... Läs vidare...

TXG Turbine – el ur vatten – Enkelt, robust, modulärt, ekonomiskt & fiskvänligt

TXG Turbine placeras i horisontellt strömmande vatten och kan användas på en mängd ställen där en ”vanlig” generator inte är möjlig att använda. Turbinen ger en jämn, kontinuerlig och förutsägbar energiproduktion. Det här är ett... Läs vidare...

Västsvenska Paketet

Västsvenska_paketet_logo
Västsverige växer. Om vi vill att Västsverige, med Göteborg som kärna, ska vara en expansiv och levande region, måste vi bygga för framtiden och planera resandet rätt. Vi måste bygga för framtiden. Därför satsar vi nu på att ge... Läs vidare...

Wavetube – utvinner energi från havsvågor

Logo_straight_14_20
Wavetube AB utvecklar en unik lösning för utvinning av förnybar energi ur havsvågor. Lösningen baseras på enkelhet, robusthet och tillförlitlighet och består av ett helt slutet system som flyter på havsytan. Systemet består av tre... Läs vidare...

CCR, Chalmers kompetenscentrum för återvinning

CCR_logo
Chalmers Kompetenscentrum för Materialåtervinning har sin hemvist på avdelningen Industriell Materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola, Göteborg med Stenas professur i Materialåtervinning och en forskargrupp på 5 seniorer och 10... Läs vidare...

Chalmersfastigheter AB – stora campus med små fotavtryck

CF_logo_gron_hi
Chalmersfastigheters uppdrag är att skapa mötesplatser och rum för kreativ utveckling. Genom den fysiska miljön stimulerar och utmanar vi människors förmåga att skapa det ännu oskapade i forskning och studier. Detta kommer till uttryck i nya... Läs vidare...

CSR Västsverige

csrvast-logo
Korta fakta om CSR Västsverige: Knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar Nätverk för samverkan mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt... Läs vidare...

Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

  Till Lokalförvaltningens... Läs vidare...

Power Väst

PowerVäst_logo
  Till Power Väst... Läs vidare...

Vätgas Sverige

vatgasloggo_cmyk_banor_v8 [Converted]

Batteriet som får nytt liv med tallgroddar och alfalfagroddar

Uppsala_Universitet_logo
Nytt smart och miljövänligt batteri löser flera problem. Dagens litiumbatterier är effektiva, men behäftade med en rad resurs- och miljömässiga problem. Med hjälp av material från alfalfa och tallkåda och en smart återvinningsstrategi... Läs vidare...

Berendsen

Berendsen_logo
Ett miljöproblem är att tungmetaller sprids i naturen via rötslam, som tas upp av våra åkrar och anrikas i våra kroppar. Tungmetallutsläppen är betydligt högre vid tvätt i egen regi på företaget jämfört med tvätt i professionella... Läs vidare...

Cleanergy solbox & gasbox

Världens ledande tillverkare av hållbara energilösningar finns i bland annat i Åmål. De baserar sina innovationer på en över hundra år gammal lösning - stirlingmotorn. Så här beskriver Cleanergy själva  - på engelska - sina... Läs vidare...

ClimateWell – sol ger både värme och kyla

ClimateWell_logo_white_bg
Energikostnader stiger. För att lösa klimatförändringsproblemen måste vi skära ned de globala koldioxidutsläppen. Ekonomiska och miljövänliga energilösningar är viktigare än någonsin... ClimateWells unika teknologi kan användas i en... Läs vidare...

Exeger – tredje generationens solceller efterliknar fotosyntes

Exeger_logo
Svenska EXEGER bygger nu världens största fabrik för tillverkning av Grätzelsolceller i Stockholm, med en kapacitet på 20 MW solceller per år. Grätzelceller består av tre delar: titanoxid, ett ljusabsorberande färgämne och en elektrolyt.... Läs vidare...

Fabs

Fabs strävar efter att hålla en hög nivå när det gäller kvalitet och miljö. Vi är ett miljödiplomerat företag sedan 2007. Miljödiplomeringen följs årligen upp av godkända revisioner. Alingsås kommun satsar på att bli ett centrum... Läs vidare...

Fotonuppkonvertering – omvandlar ljus av låg energi till ljus av hög energi

Chalmers_logo
Solenergi ett av några få hållbara alternativen för storskalig energiproduktion. Moderna solceller lider av vissa begränsningar. De kan bara använda sig av en viss del av solens ljus. Genom att använda smarta... Läs vidare...

Luwasa Greenstyling

Luwasa_logo
Luwasa Greenstyling – Gröna framsteg sedan 1968! Luwasa betyder luft, vatten och sand; grundstenarna inom hydrokultur. Samma beprövade teknik som används sen vi startade vår verksamhet. Ett framstegskoncept sedan 1968. Vi arbetar med... Läs vidare...

Parans – solljus i alla rum

Parans för in ljus till rum dit fönster aldrig når - ta med dig solen in! Solljuset är viktigt för oss människor. Många människor tillbringar en stor del av sin dag inomhus och får inte del av det hälsosamma naturliga ljuset. Parans har... Läs vidare...

Seafarm – tång och alger för ett hållbart samhälle

Seafarm-850-139_logo
Alger är en havets rikedom som vi i princip inte förstått värdet av. Inte hittills i alla fall. I Asien däremot, odlar man alger sedan länge i stor skala för användning inom livsmedelsindustrin. Men alger kan vara mycket mer än så.... Läs vidare...

Temautställning: Forskning och innovationer för framtidens energi

Det händer mycket på energifronten - och snabbt går det! Under perioden 4 november 2014 till och med 30 juni 2015 visar Ekocentrum exempel på innovationer och forskningsresultat som är en del av nyckeln till framtidens energi. Utställningen... Läs vidare...

Castellum

Eklandia Logo
Hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Castellum är en av fastighetsbranschens största aktörer och tillväxtförmågan bygger på att företaget kontinuerligt utvecklas. Hållbarhetsarbetet handlar om att bedriva... Läs vidare...

FordonsGas

Närproducerat och miljömärkt drivmedel- är det möjligt? Ja! FordonsGas säljer världens första miljömärkta bilbränsle och vår vision är att vi skall bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt hållbart... Läs vidare...

AB Volvo

Volvo logotyp
1928 tillverkade vi vår första lastbil. Mycket har hänt sedan dess, men vissa saker har inte förändrats alls. Vi tycker fortfarande att allt kan göras bättre. Viljan att lösa problem gör att vi ofta är först i världen med många... Läs vidare...

Allfrakt AB

Vi tar årligen hand om minst 50 000 ton av olika restprodukter åt våra kunder. Tillsammans med våra kunder har vi lyckats uppnå en mycket hög grad av återvinning. Ca 40 % av allt vi transporterar är sorterade material som kan gå direkt... Läs vidare...

Beepartners

Beepartners_logo800x
Biologisk mångfald är centralt för att nå klimatmål och utveckling mot ett hållbart samhälle. Vi sprider kunskap om naturen, bin och deras betydelse för våra lokala ekosystem. Det råder en global brist på bin. Värdet av honungsbinas... Läs vidare...