DET CIRKULÄRA VARDAGSLIVET

Det cirkulära vardagslivet​

Tack vare stödet från Renströmska fonden

Göteborgsregionen kryllar av cirkulära initiativ och innovativa lösningar som kan förenkla livet för många Göteborgsbor samtidigt som de skapar ekonomiska, ekologiska och/eller sociala mervärden. En del av utställningen har därför vigts åt temat “Det cirkulära vardagslivet” där besökaren kan lära sig mer om dessa samt får möjlighet att känna på och testa olika produkter och tjänster för en mer hållbar vardag. En utställning om hållbarhet i praktiken!  

“Det cirkulära vardagslivet” är ett showroom där det är lätt för besökaren att ta del av dessa olika lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle och där besökaren får uppleva hur en hållbar omställning kan gå till utifrån både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. I detta showroom får besökaren gå runt i en bostad där smarta lösningar ger en enklare och mer hållbar vardag!