Trovärdig hållbarhetskommunikation

Enligt Konsumentverket blir otydliga och oklara påståenden om miljö, hållbarhet och klimat i svensk reklam allt vanligare. I många fall är det också svårt eller rent av omöjligt för konsumenterna att tillgodogöra sig kompletterande och fördjupande information. Detta samtidigt som att allt fler konsumenter förväntar sig att företag ska kommunicera om hållbarhet och om sitt miljöarbete.

Nu erbjuder vi er som vill använda miljö- och hållbarhetsargument i reklam och annan marknadskommunikation, utan att riskera s.k. grönmålning (green washing) hjälp genom en halvdags workshop. Vi kommer att gå igenom både principer, standarder och lagstiftning; t ex hur reklamombudsmannen och marknadsdomstolen bedömer/dömer samt nuvarande och förväntad lagstiftning när det gäller hållbarhetsredovisningar. Vi redovisar hur trovärdighet byggs upp, liksom fällor och fel, med egna exempel tillsammans med deltagarnas egna erfarenheter.

Vi går självklart också igenom Konsumentverkets senaste kartläggning ”Miljöargument i marknadsföring på den svenska konsumentmarknaden 2021”.

Magnus Ruberg från Ekosofia AB kommer att redovisa kunskap som finns inom området liksom de olika modeller som kan vara till hjälp för att förstå och kunna agera; analysera och kommunicera på ett planerat och genomtänkt sätt.

Kommande utbildningstillfällen

  • Inga utbildningstillfällen inplanerade för tillfället - kontakta oss för mer info!

Snabba fakta

Plats: Yesbox och Ekocentrum Gamlestadsvägen 4 i Göteborg 

Ett smakprov på kursen erbjuds vid en nätverksträff i september 2023. Vi kommer lägga upp öppet tillfälle där det går bra att boka enstaka platser inom kort. Se kalendern. 

Pris: Eget kurstillfälle 32.000 kr exklusive moms, max 20 deltagare. Intresseanmälan sker i nedan formulär. 

Avbokningsregler: Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursdagen, debiterar vi 50% av kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 dagar före kursdatum måste vi debitera 100% av kursavgiften.

Kursinnehåll

Kursen ställer en mängd relevanta frågor. Hur skall man veta vad som händer när man använder miljöargument i sin marknadskommunikation? Hur reagerar kunder för överdrifter eller oklarheter? Hur bedömer miljöorganisationerna företagets miljöarbete – bl a beroende av hur det kommuniceras? Hur reagerar journalister när de jämför miljöargument i reklamen med vad de får höra från de anställda eller kringboende? Hur stämmer miljöargumenten med vad företaget skriver i sin hållbarhetsredovisning?

Upplägg och innehåll

Krav och förväntningar från omvärlden: 

–  Hållbar utveckling Klimatfrågan – och alla andra miljöfrågor 

– Vilka förväntningar finns i samhället – i Sverige resp internationellt? 

–  Vilka krav ställer kunder – och medarbetare?

Trovärdig miljökommunikation – krafter och motkrafter

–  Hur blir man trovärdig i sin kommunikation? 

–  Hur reagerar marknaden på osakliga miljöargument? 

–  Lagar, regler och råd: bedömningar av reklamombudsmannen och marknadsdomstolen; hållbarhetsredovisningar, lagkrav (CRSD) och rekommendationer (GRI)

–  Hur sker opinionsbildningen: vilka är driv- och motkrafterna? 

Workshop – konsekvensanalys av miljö- och hållbarhetskommunikation:

 Vi analyserar och diskuterar olika konkreta exempel utifrån såväl Ekosofias, som deltagarnas egna erfarenheter. 

Utbildare

170920_Magnus-Ruberg_helbild_jordglob

Magnus Ruberg har lång erfarenhet att arbeta som konsult och har arbetat med miljö och hållbarhet sedan 1993. Då startade han konsultföretaget Ekosofia AB tillsammans med Bill Romanus. Magnus arbetar sedan dess med miljö- och hållbarhetskommunikation; som utbildare och rådgivare till små och stora företag, liksom offentliga verksamheter och organisationer.

Magnus har särskilt intresserat sig för opinionsbildning och påverkansfrågor inom miljöområdet och har en gedigen bakgrund inom reklam och marknadsföring, bland annat som projektledare och VD för en amerikansk reklambyrå.

Ett samarbete med Ekosofia

Kommande utbildningstillfällen

  • Inga utbildningstillfällen inplanerade för tillfället - kontakta oss för mer info!