Hållbarhetsutbildning

För dig som är ny i miljö- och hållbarhetsfrågorna!

Stiftelsen Ekocentrum håller populära hållbarhetsutbildningar för personer och verksamheter som vill ha en övergripande förståelse över dagens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det “vandrande” kursavsnittet. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling. Utbildningen lämpar sig väl för verksamheter som arbetar med systematiskt miljöarbete såsom miljödiplomering och ISO 14 000. Kursen hålls på plats i Ekocentrums utställningar eller digitalt.

Du hittar alla kommande utbildningar längre ner eller i kalendariet.

Har du deltagare i behov av språkstöd inför utbildningarna?

Ambitionen med våra hållbarhetsutbildningar är att deltagare ska få en fördjupad förståelse för dagens utmaningar och kunskap om hur de och deras verksamhet påverkar miljön och klimatet. För att deltagarna ska tillgodose sig innehållet i våra hållbarhetsutbildningar är det viktigt att föreläsaren anpassar utbildningen till både  språkkunskapen och förkunskapen om hållbarhet i gruppen. Deltagare med lägre kunskaper i svenska kan behöva att föreläsare talas långsammare eller använder vanligare ord och hoppar över vissa begrepp. Vid blandade språkkunskaper i en grupp är det svårare att se till att utbildningen motsvarar deltagarnas förväntningar. För att deltagare i behov av språkstöd får det de behöver har vi tagit fram tre alternativ. Läs mer om våra språkanpassningar här >>>

20200907_140221

Snabba fakta

Omfattning: ca. 4 timmar med två fikapauser

Nyckelbegrepp: globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, goda exempel och lösningar, miljöledningssystem

Priser öppna utbildningar

1.900 kr per person för utbildning på plats. 
1.450 kr per person för digital utbildning.
Priserna är ex moms. 

Egen grupp och tid: kontakta oss för datum och prisuppgift

Kursinnehåll

Inledning – vart är vi på väg?

Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker ocvh effeter i samhället. Vilka utmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? 

Vandrande föreläsning i Ekocentrums nya miljö- och hållbarhetsutställning. 

Goda exempel från Ekocentrums hållbarhetsutställning varvas med en summering av vad vi kan göra för att minska miljöbelastningen från olika verksamheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på konsumtion, energi, transporter, märkningar, livsmedel, textil, bygg, cirkulär ekonomi och kretslopp. Ekocentrums utställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Vi utgår från ett livscykelperspektiv med fokus på biologiska och tekniska kretslopp och visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöledningssystem. 

Miljöledningssystem samt diskussion om vad man kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten, Den här öppna grundläggande miljöutbildning skiljer sig från den anpassade såtillvida att den ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

Ännu bättre innehåll än förväntat, med en blandning av fakta, inspiration och nästa steg för att bli ännu bättre i vårt miljöledningsarbete. (...) väldigt engagerad och engagerande kursledare.

Kommande utbildningstillfällen och bokning

Anmälan ska ske senast en vecka innan kursdatum. Om avbokning sker senare än 7 dagar innan utbildningen debiteras 50% av avgiften, 2 dagar innan utbildning 100% av avgiften. Fakturering sker ca en vecka innan kursen.