Om oss...

Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljö- och CSR-utbildningar. Vi erbjuder ett unikt koncept, där våra utbildare använder den stora, permanenta utställningen med lösningar som pedagogisk arena. Härigenom skapar vi en gemensam plattform av kunskap och motivation hos hundratals verksamheter, avdelningar och organisationer varje år. I utställningen visar ett flertal verksamheter upp sina goda exempel och lösningar för ett hållbart samhälle.

Stiftelsen Ekocentrum står oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen. Vi har ett uppdrag från de fyra miljöorganisationer som stiftade Ekocentrum att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Ekocentrum har sedan starten 1993 drivits  utan bidrag och finansieras genom intäkter från utbildningskunder och utställare.

Oberoendet gör att vi med hög trovärdighet kan redovisa olika lösningar (både teknik och beteende) på miljö- och hållbarhetsproblem. Vi är en neutral arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare, allmänhet…

Läs mer i vår urkund och historik.

Share Button