OM OSS

Vårt uppdrag

Ekocentrum stiftades 1993 av Jordens vänner, Fältbiologerna, Centrum för Ekologisk teknik och Studiefrämjandet. Läs mer om stiftarnas programförklaring i vår urkund.

Ekocentrums uppdrag är att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle  genom att hålla i utbildningar och guida i vår hållbarhetsutställning.. Detta gör vi inte på egen hand. I vår strävan samverkar vi på olika plan, i olika projekt, med olika aktörer. Sedan många år samverkar vi med experter inom både akademi och näringsliv för att skapa upplägg för våra utbildningar och seminarier. Vårt kontaktnätverk är brett vad gäller hållbarhetskompetens i landet. Tillsammans med andra skapar vi nya kurser inom olika hållbarhetsområden, arrangerar event eller driver projekt. Civilsamhället, ideella organisationer, myndigheter, skolor, studenter och näringsliv är både vår målgrupp och våra samarbetspartners. 

Har du en idé och söker en mötesplats? Kontakta oss!

Vi som arbetar på Ekocentrum

Mikaela Nilsson Rosander

mikaela.rosander@ekocentrum.se

Tel 070 – 355 68 01

Verksamhetsledare, utbildare & övergripande projektledare

Mikaela Nilsson Rosander är verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum sedan januari 2019. Vänd dig till Mikaela om du har frågor rörande verksamhetens ekonomi, personal samt utställarna.

Mikaela är i botten agronom och journalist och brinner för hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat med miljö och hållbarhet i olika verksamheter, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Regnskogen har sedan länge en särskild plats i Mikaelas hjärta.

Maria Elggren

maria.elggren@ekocentrum.se

 Tel vxl 031 – 705 07 40

Projektledare, föreläsare & kundtjänst

Maria är projektledare för projekt inom områden som giftfri miljö och cirkulär ekonomi. Hon håller inspirationsföreläsningar i Ekocentrums utställning för skolklasser och personalgrupper. Hon är boknings- och försäljningsansvarig när det gäller våra utbildningar och miljödiplomering. Vänd dig till Maria om du har frågor.

Maria är i botten beteendevetare med en filosofikandidatexamen i socialpsykologi. Hon är utbildad friskvårdsterapeut och brinner för hälsofrågor som rör såväl människa som miljö – att förmedla exempel på hur tätt sammanlänkade människan är med ekosystemet. 

Pauline Nylin

pauline.nylin@ekocentrum.se

Tel 070 – 350 20 86 

Projektledare & pedagog 

Pauline är projektledare för arvfondsprojektet Hållbar utveckling med nya svenskar.  Hon tar fram språkanpassat utbildningsmaterial och utvecklar utbildningsverktyg och workshop. Hon har även tagit fram Ekocentrums webbsidor, bland annat den här.

Pauline är i botten biolog och miljövetare och har även studerat svenska som andraspråk. Hon brinner för frågor som rör kultur, språk och natur. Hon har tidigare arbetat som kursledare i svenska som främmande språk på Folkuniversitetet.

Ekocentrums styrelse​

Enligt stiftelselagen står Ekocentrum under länsstyrelsens tillsyn. Ekocentrums styrelse tillsätts av en valförsamling. Vår styrelse ska bestå av minst fyra och högst tolv ledamöter. Ekocentrums stiftare Centrum för Ekologisk Teknik (CET), Jordens Vänner, Studiefrämjandet samt Fältbiologerna Västsvenska är garanterade vardera en plats i styrelse.

 Styrelsen består av:

Ola Carlson (Chalmers) – ordförande

Tobias Jansson (circulareconomy.se) – styrelseledamot

Hans Sternlycke (pensionär) – representant för CET

Henry Kenamets (pensionär)  – representant för Jordens vänner

Peter Thorsell (Studiefrämjandet) – styrelseledamot

Karin Nyqvist (Ekoarkitekt)  – styrelseledamot

Mikaela Rosander – verksamhetsledare för Ekocentrum

Pauline Nylin – personalrepresentant för Ekocentrum

Valförsamlingen består av:

Magnus Ruberg  (Ekosofia ) – ordförande

Maria Elggren (Ekocentrum)

Carolos Borg (Studiefrämjandet)

Kristoffer Luthi (Ekobanken)

Manochehr Riahi (CET – Centrum för Ekologisk Teknik)

Stig Peterström

Intresserad av att sitta i Ekocentrums styrelse?

Hör av dig till oss för att veta mer om vad det innebär!

Personalrepresentant i styrelsen: Pauline Nylin, 070-350 20 86

Personalrepresentant i valberedningen: Maria Elggren, 031- 705 07 40