OM OSS

Vårt uppdrag

Ekocentrum stiftades 1993 av Jordens vänner, Fältbiologerna, Centrum för Ekologisk teknik och Studiefrämjandet. Läs mer om stiftarnas programförklaring i vår urkund.

 genom att hålla i utbildningar och guida i vår hållbarhetsutställning.

Ekocentrums uppdrag är att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Detta gör vi inte på egen hand. I vår strävan samverkar vi på olika plan, i olika projekt, med olika aktörer. Sedan många år samverkar vi med experter inom både akademi och näringsliv för att skapa upplägg för våra utbildningar och seminarier. Vårt kontaktnätverk är brett vad gäller hållbarhetskompetens i landet. Tillsammans med andra skapar vi nya kurser inom olika hållbarhetsområden, arrangerar event eller driver projekt. Civilsamhället, ideella organisationer, myndigheter, skolor, studenter och näringsliv är både vår målgrupp och våra samarbetspartners. 

Har du en idé och söker en mötesplats? Kontakta oss!

Vi som arbetar på Ekocentrum

Mikaela Nilsson Rosander

mikaela.rosander@ekocentrum.se

Tel 070 – 355 68 01

Verksamhetsledare och övergripande projektledare

Mikaela Nilsson Rosander är verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum sedan januari 2019. Vänd dig till Mikaela om du har frågor rörande verksamhetens ekonomi, personal samt utställarna.

Mikaela är i botten agronom och journalist och brinner för hållbarhetsfrågor. Hon har arbetat med miljö och hållbarhet i olika verksamheter, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Regnskogen har sedan länge en särskild plats i Mikaelas hjärta.

Maria Elggren

maria.elggren@ekocentrum.se

 Tel vxl 031 – 705 07 40

Projektledare och kundtjänst

Maria är projektledare för Cirkulär ekonomi – Medvind Göteborg. Hon är även boknings- och försäljningsansvarig när det gäller våra utbildningar. Vänd dig till Maria om du har frågor om verksamhetens utställning och utbildning.

Maria är i botten beteendevetare och brinner för frågor som rör giftfri miljö samt mat och hälsa. 

Pauline Nylin

pauline.nylin@ekocentrum.se

Tel 070 – 350 20 86 

Projektledare och pedagog 

Pauline är projektledare för arvfondsprojektet Hållbar utveckling med nya svenskar.  Hon tar fram språkanpassat utbildningsmaterial och utvecklar utbildningsverktyg och workshop. Hon har även tagit fram Ekocentrums webbsidor, bland annat den här.

Pauline är i botten biolog och miljövetare och har även studerat svenska som andraspråk. Hon brinner för frågor som rör kultur, språk och natur. Hon har tidigare arbetat som kursledare i svenska som främmande språk på Folkuniversitetet.

Anni Martinsdottir

anni.martinsdottir@ekocentrum.se

Tel 070 – 774 56 57

Projektassistent och pedagog

Anni Martinsdottir arbetar i projektet Hållbar utveckling med nya svenskar där hon språkanpassar utbildningsmaterial till lättläst svenska samt håller i workshop. Hon är även projektets kommunikatör.  

Anni är lärare i svenska som andraspråk och brinner för människor, språk och  inkludering. Hon är också journalist och har tidigare arbetat som lärare på grundskolan samt kursledare i svenska som främmande språk på Folkuniversitetet och Berlitz.

Ekocentrums styrelse​

Enligt stiftelselagen står Ekocentrum under länsstyrelsens tillsyn. Ekocentrums styrelse tillsätts av en valförsamling. Vår styrelse ska bestå av minst fyra och högst tolv ledamöter. Ekocentrums stiftare Centrum för Ekologisk Teknik (CET), Jordens Vänner, Studiefrämjandet samt Fältbiologerna Västsvenska är garanterade vardera en plats i styrelse.

 Styrelsen består av:

Ola Carlson (Chalmers) – ordförande

Hans Sternlycke (pensionär) – representant för CET

Henry Kenamets (pensionär)  – representant för Jordens vänner

Bo Jönson (pensionär) – styrelseledamot

Karin Nyqvist (Ekoarkitekt)  – styrelseledamot

Mikaela Rosander – verksamhetsledare för Ekocentrum

Pauline Nylin – personalrepresentant för Ekocentrum

Valförsamlingen består av:

Ulf Andersson (Amil) – sammankallande

Carolos Borg (Studiefrämjandet)

Maria Elggren (Ekocentrum)

Intresserad av att sitta i Ekocentrums styrelse?

Hör av dig till oss för att veta mer om vad det innebär!

Personalrepresentant i styrelsen: Pauline Nylin, 070-350 20 86

Personalrepresentant i valberedningen: Maria Elggren, 031-095 07 40