Om oss

Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade – oberoende -miljö- och hållbarhetsutbildningar. Våra utbildare använder ofta den unika utställningen med lösningar och goda exempel på hållbarhet som utgångspunkt för att ge deltagarna hopp, inspiration och motivation att själva bli mer hållbara, både i arbetet och privat. Här visar olika verksamheter hur de löst hållbarhetsfrågor genom innovation, systemtänkande, samarbete och på andra sätt. Dessa exempel blir “nedslag i det hållbara samhället”. Vi har gett tusentals grupper från olika verksamheter en gemensam plattform av kunskap för att få bra förutsättningar att bedriva hållbarhets- och miljöarbete.

Stiftelsen Ekocentrum står oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen. Vi har ett uppdrag från de fyra miljöorganisationer som stiftade Ekocentrum att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Ekocentrum har sedan starten 1993 drivits  utan bidrag och finansieras genom intäkter från utbildningskunder och utställare.

Oberoendet gör att vi med hög trovärdighet kan redovisa olika lösningar (både teknik och beteende) på miljö- och hållbarhetsproblem. Vi är en neutral arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare, allmänhet…

Läs mer i vår urkund och historik.

Share Button