Lärande för hållbar utveckling

För dig som behöver stöd och inspiration i din undervisning om hållbar utveckling

Hur ska dagens barn och ungdomar rustas för att kunna anta våra globala utmaningar? Ekocentrum har utvecklat ett eget utbildningsmaterial om hållbar utveckling, globala målen och cirkulär ekonomi som fokuserar på begreppsförståelse och ökar medvetenhet om vår roll i omställningen. Vi kan rusta dig, som är lärare på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning, med kunskap om utmaningarna och lösningarna för ett hållbart samhälle och stötta dig i hur du kan lära ut detta i klassrummet, med hjälp av vårt material. Vi visar på verktyg och övningar som gör att eleverna kan förstå och agera i vår komplexa värld – en förutsättning för att kunna hantera framtidens utmaningar.

Kunskap om hållbar utveckling kan integreras i alla skolämnen och på alla möjliga sätt. Vi kan därför skräddarsy den utbildning som passar just dig eller ditt lärarlag! Kontakta oss för att berätta om dina behov och veta mer om vad vi kan erbjuda.

Snabba fakta

Målgrupp: för dig som undervisar i högstadiet, gymnasiet eller vuxenutbildning

Omfattning: från 1,5 timmar till heldagsutbildning

Enskild eller i grupp: välj mellan att gå en egen kurs eller boka hela lärarlaget.

Investering: kontakta oss för prisuppgift

 

Utbildare

Pauline är biolog och miljövetare och har tidigare arbetat som kursledare i svenska som främmande språk. På Ekocentrum arbetar hon som utbildare och projektledare. Hon ledde arvfondsprojektet Hållbar utveckling med nya svenskar där hon tog fram språkutvecklande utbildningsmaterial om hållbar utveckling, tillsammans med kollegan Anni Martinsdottir. Hon arbetar även med Ekocentrums egen miljödiplomeringsmetod, utvecklar metoden och erbjuder rådgivning för verksamheter som vill miljödiplomera sig.

Exempel på innehåll

Hållbar utveckling – ett svårt begrepp. Vad behöver vi veta?

Vi börjar med begreppsförklaringar och benar ut vilka grundläggande kunskaper som behöver läras ut för att elever ska kunna förstå hållbar utveckling och samhällsomställningen vi står inför. Vad betyder hållbar utveckling? Vad innebär det för oss? Vilka begrepp, processer och lösningar ska vi alltid ha med oss i vår vardag?

Globala målen ett sätt att konkretisera hur arbetet för hållbar utveckling kan se ut

Efter en kort introduktion om globala målen och hur de används i hållbarhetsarbetet från globalt till lokalt, går vi över till praktiska övningar. Hur kan man arbeta med globala målen på ett stimulerande och praktiskt sätt som väcker engagemang hos eleverna? Vad finns det för material att använda utifrån elevernas förutsättningar? 

Cirkulär ekonomi vad är det egentligen?

Cirkulär ekonomi är ett relativt nytt och väldigt debatterat begrepp utan någon vedertagen definition. Vi går igenom det biologiska och tekniska kretsloppet samt olika begrepp som ligger till grund för cirkulär ekonomi. Med hjälp av övningar integrerar vi det tankesättet i olika områden, från textilåtervinning till upcycling. Vi tittar även på hur cirkulär ekonomi kan tillämpas mellan olika industrier och hur olika cirkulära affärsmodeller kan se ut.

Människans miljöpåverkan genom tiderna ingen nyhet men vad har förändrats?

Människan är en del av jordens ekosystem och påverkar därför de andra djur och växte. Hur har denna påverkan sett ut när vi var jägare och samlare eller när vi började bruka jorden? Vi går i genom en miljöhistoriskt tidslinje där människans miljöpåverkan sätts i parallell med sin utveckling och konkretiseras med hjälp av olika berättelser. Vi tittar även på olika typer av miljöpåverkan och dess konsekvens för människan och jorden.

Skicka förfrågan

Välkommen att skicka din förfrågan via formuläret eller ringa oss på 031 – 705 07 40.

    Berätta gärna för oss hur du hörde talas om utbildningen. Du kan välja ett eller flera alternativ.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.