Dessa event är passerade och inte längre aktuella.

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av ett event eller en kurs du inte hittar i vårt utbud, kontakta oss!

Nätverksträff: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Verktyget VEsta!

Förlusten av den biologiska mångfalden pekas ut som den mest akuta utmaning planeten står inför! Vi lever i det sjätte …...

Read More

Inställd! Kursen kommer flyttas till hösten 2020 – Nätverksträff 1 2020: Globala målen kopplat till din verksamhet

Träff nummer ETT – 2020 är redan här! Vilka mål gäller nu? Globala målen kopplat till din verksamhet! Under denna …...

Read More

Klimatpositiv verksamhet! 28 februari

Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll …...

Read More

FN:s globala mål i din verksamhet!

Fler och fler inte bara pratar om, utan använder, FN:s globala mål som verktyg i hållbarhetsarbetet. Har din verksamhet koll …...

Read More

Är du på banan? Om FNs globala mål i företagens värld!

Har din verksamhet koll på FNs globala mål? Hur omsätter ni dem i företagets verksamhet? Vilken är affärsnyttan med att …...

Read More

Kick-off med Mattias Goldmann inför klimatmötet i Bonn

Klimatmöte i Bonn – vad ger det, hur påverkar det mig? Två år efter den stora överenskommelsen i Paris är …...

Read More

Gör hållbarhetsfrågor till en framgångsfaktor i din organisation!

Jobbar du med hållbarhetsfrågor men ser ett ljummet intresse bland dina kollegor? Ser företagsledningen hållbarhet bara som ett måste, som …...

Read More

Jordad: David Jonstad vill inspirera till ett enklare liv

Vår civilisation genomgår en långsam kollaps. Det menar författaren David Jonstad som söker ett enklare liv bortom konsumtionssamhället. Nu har du åter …...

Read More

Hur når vi till en cirkulär omställning år 2050? Workshop

Tänk er Sverige 2050 och att vi då har gjort de nödvändiga steg som krävs för att uppnå en cirkulär …...

Read More

Trendspaning: Miljö och hållbarhet – nytt datum!

OBS! Detta seminarium har flyttats fram från 5/4! Det dagliga flödet av händelser och nyheter inom miljö och hållbarhet kan …...

Read More

Dessa event är passerade och inte längre aktuella.

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av ett event eller en kurs du inte hittar i vårt utbud, kontakta oss!