80 procent av grönytorna i svenska städer består av gräsmattor. Nu börjar allt fler kommuner få upp ögonen för att de kan användas för att gynna den biologiska mångfalden. Detta genom att låta dem utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmarkernas växter blomma innan de klipps.

I Växjö satsar man efter en kartläggning nu ett försök med att inte klippa cirka 20 ytor på totalt 9 hektar. Även på Gotland låter man tidigare hårt klippta gräsmattor gå i blom eller till och med anlägger ängar istället. I år sker även en stor satsning i Linköping kommun där 320 hektar gräsmattor inte kommer att klippas under maj och juni, vilket är större delen av kommunens alla gräsmattor.

Även i Sollentuna, Burlöv, Borgholm och Göteborg har det de senaste åren gjorts försök med att anlägga ängsmarker.

Linköping erkänner på sin webbplats att det ”tidigare aldrig funnits någon ekologisk tanke med hur gräsmattorna sköts”. Skötseln har bara utgått från ”estetiska och sociala värden, samt funktionalitet”.

Källor: Miljö Online och Natursidan

Etiketter: , , , Last modified: 27 juni, 2019