Arkiv

Fores Väst på Ekocentrum

Den gröna och liberala tankesmedjan Fores skapade under 2017 flera noder ute i landet – Fores hela Sverige. I Göteborg …...

Read More

Arkiv

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Ekocentrums öppna onsdagskvällar är ett kontinuerligt samarbete mellan Studiefrämjandet, Ingenjörer för Miljön, Läkare för Miljön, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, …...

Read More

Arkiv

Ingenjörer för Miljön & Läkare för Miljön

Ekocentrums öppna onsdagskvällar är ett kontinuerligt samarbete mellan Studiefrämjandet, Ingenjörer för Miljön, Läkare för Miljön, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum och flera …...

Read More

Arkiv

Svar från ekosystemexpert om hållbart skogsbruk

Sofia Berg (PhD in Ecology, Project manager Biodiversity på EnviroPlanning) har tillsammans med skogsbiologer aktiva inom skogsbruket tagit fram ett …...

Read More

Arkiv

UF Miljöpris Göteborg 2008 – 2012

Åren 2008 – 2012 har Ekocentrum (sedan 2010 tillsammans med Bellis Växtmiljö) delat ut miljöpris till de miljöbästa företagen i …...

Read More

Arkiv

Projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs

Plasten i våra hav fortsätter att öka trots att vi ser stora konsekvenser för djur, natur och oss människor. Årligen …...

Read More

Arkiv

Ekocentrum och Drivhuset “boostar” nyföretagare och entreprenörer att bygga in hållbarhet i affärsidén!

Ekocentrum och Drivhuset samverkar för att ge nyföretagare och entreprenörer en “boost” i att integrera hållbarhet redan i idéstadiet av …...

Read More

Arkiv

Missade mål inom biologisk mångfald

There is no business on a dead planet. Utan naturen inget liv. Och det gäller även oss människor. Utrotar vi allt …...

Read More

Arkiv

Jönköping stoppar all ny exploatering av jordbruksmark

Jönköpings kommun stoppar all framtida exploatering av produktiv jordbruksmark. Det slås fast i stadens nya översiktsplan som klubbas av fullmäktige …...

Read More

Arkiv

Ny testbädd för hållbara grönytor

Johanneberg Science Park i Göteborg bjuder in intresserade att vara med och utveckla framtidens hållbara grönytor. Johanneberg Science Park har …...

Read More