Den internationella forskarpanelen IPBES vinner 2020 års upplaga av Göteborgs stora hållbarhetspris. Bakom priset – Win win Gothenburg sustainability award – som är på en miljon kronor, står bland andra Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

IPBES“Som världens första och enda mellanstatliga plattform för biologisk mångfald tillhandahåller IPBES kunskap såväl som verktyg för att skydda och hållbart få tillgång till naturens vitala resurser. Organisationen samlar människor med kunskap och erfarenhet tillsammans med intressenter och beslutsfattare från alla regioner i världen, och tillsammans lägger de grunden för en ny agenda”, står det i motiveringen till att IPBES tilldelas priset.

Läs mer på Win Win Awards webb här…

IPBES öppnar våra ögon för hotet mot biologiska mångfalden – vinner WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020

Ett av världens främsta hållbarhetspriser riktar strålkastarljuset mot en av framtidens ödesfrågor – hotet mot den biologiska mångfalden. Idag, på biologiska mångfaldens dag, tillkännages Internationella Forskarpanelen för Biologisk Mångfald och Ekosystemtjänster, IPBES, som årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och prissumman på 1 miljon svenska kronor. IPBES står bland annat bakom rapporten som bekräftar att en miljon arter riskerar att utrotas inom några årtionden.

I Agenda 2030 handlar två av målen explicit om ekosystem och biologisk mångfald både på land och under vattenytan. Men faktum är att den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för alla de 17 globala målen. För att säkra framtidens matproduktion, tillgången till rent vatten, lösa klimatkrisen och till och med hitta botemedel för sjukdomar behöver frågan få mer utrymme och ta större plats på den politiska agendan. För trots att den är avgörande för allt liv på jorden så är hotet mot den biologiska mångfalden större idag än någonsin tidigare.

Som världens första internationella plattform för biologisk mångfald tillhandahåller IPBES information och verktyg för att skydda, och på ett hållbart sätt använda, naturens livsviktiga resurser. Organisationen förenar kunskapsbärare och experter med beslutfattare över hela världen, som tillsammans lägger grunden för en ny agenda. För sitt idoga arbete belönas IPBES nu med det världsledande hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020, och prissumman på en miljon kronor. Detta meddelar juryn i samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald, som äger rum årligen den 22:a maj.

Läs mer på Win Win Award här…

 

Etiketter: , , , Last modified: 8 februari, 2022