Agenda 2030 Väst: Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet – vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så lyder rubriken för Agenda 2030 i Västs forumträff som för första gången arrangeras digitalt.

200528_forumtraff_biodiversitetUnder träffen får du bland annat möta årets mottagare av Win Win Gothenburg Sustainability Award (ej tillkännagivet ännu). Förutom kunskapshöjande presentationer bjuder vi som vanligt på workshop där du får möjlighet att lära känna och utbyta idéer med de andra deltagarna.

Tid: 28 maj kl 8.30-12.20

Plats: Mötet arrangeras digitalt i verktyget Zoom (ingen särskild programvara behövs, tillgängligt för alla via länk)

Arrangemanget är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas till alla anmälda per e-post ett par dagar innan forumträffen.

Anmäl dig här!

Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet – vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så lyder rubriken för vår forumträff som för första gången arrangeras digitalt, torsdagen den 28 maj.

På denna forumträff får du chans att förstå hur biologisk mångfald kopplar till de Globala målen och värdet av att arbeta med biologisk mångfald ur forsknings- och näringslivsperspektiv. Under träffen får du bland annat möta årets pristagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award som i år har tema biologisk mångfald. Pristagaren offentliggörs 22 maj, som är den biologiska mångfaldens dag.

Dessutom bjuder vi som vanligt på en workshop där du får möjlighet att lära känna och utbyta idéer med de andra deltagarna.

Moderator för dagen är Marie Stenseke, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som ingår i IPBES (Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services) expertpanel sedan år 2015. IPBES är en internationell kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och motsvarar FN`s klimatpanel IPCC.

Läs mer och se hela programmet här!

Anmäl dig här!

Källa: Agenda 2030 Väst, Win Win m fl

Etiketter: , , , , Last modified: 30 april, 2020