Extrakt: I ett förändrat klimat förväntas hotet från invasiva främmande arter bli allt större. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar. Nu ska forskare ta reda på hur trädgårdsägare ser på trädgårdsväxter och problemet med invasiva arter.

vresros

vresros

Vresros, syren, oxbär och spirea – i takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga kan flera av de trädgårdsväxter vi tar för självklara bli ett hot mot den biologiska mångfalden. När från början importerade arter trivs lite för bra och breder ut sig i det svenska landskapet kan det vara på bekostnad av våra inhemska arter.

Invasiva arter ses i dag som ett stort globalt problem – med en ökande internationell handel blir allt fler arter vanliga långt utanför sina vanliga utbredningsområden. EU:s förordning från 2015 reglerar hur de i nuläget 66 arter som noterats på en unionsförteckning får hanteras. Men långt fler främmande arter än dessa riskerar att utarma den biologiska mångfalden; i den riskklassificering som Artdatabanken gjorde 2018 bedömdes över 1 000 främmande arter utifrån invasionspotential och effekt på ekosystemen. Även om bara ett fåtal av dessa klassas som invasiva i dag så väntas en rad arter kunna orsaka problem i ett varmare klimat.

Läs mer i Extrakt här…

Etiketter: , , , Last modified: 8 februari, 2022