WWF har släppt sin årliga konsumentguide för skaldjur och fisk. Av den framgår det att flera svenska insjöfiskar kan ätas, medan torsken och andra havslevande arter ska låtas simma vidare.

fiskguiden2020Många havslevande arter mår dåligt och torsken i Skagerrak och Kattegatt får rött ljus. Däremot ser det ljusare ut för svenska insjöarter. Fiskar som sik, röding, abborre och öring hamnar på grönt ljus i Fiskguiden 2020.

Det är glädjande att vi nu kan äta flera insjöfiskar med gott samvete. Flera arter har utvecklats åt rätt håll och en förvaltningsplan har tagits fram för Vätternfisket. Positiva förändringar är också på gång för andra sjöar, vilket vi välkomnar, om vi ska kunna äta mer lokalt fångad fisk i framtiden, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.

FAKTA
Vad är Fiskguiden?
Fiskguiden, som gavs ut första gången 2002, är ett samarbete mellan WWF i 28 länder i Europa och den ges ut på flera olika språk.

Guiden är en hjälp för konsumenter, dagligvaruhandel och restauranger att göra mer hållbara val. Den är också en del i WWF:s arbete för att värna marina ekosystem och stoppa utfiskningen av våra vatten.

Källa: WWF – här hittar du fiskguiden!

Etiketter: , , , , , Last modified: 8 februari, 2022