Supermiljöbloggen: Den ekologiska skuldens dag (Earth Overshoot Day) – dagen då mänskligheten har använt naturens resursbudget för hela året – infaller i år den 22 augusti. Tre veckor senare än förväntat.

earth_overshoot_day-768x475

Tidpunkten för den ekologiska skuldens dag grundar sig på beräkningar gjorda av forskningsinstitutet Global Footprint Network.

Senaste gången den ekologiska skuldens dag varit så sent som i år var år 2005, då den inföll den 25 augusti. Årets resultat visar en nedgång som aldrig tidigare skådats, i övrigt har det globala ekologiska fotavtrycket varit konstant växande. År 2019 var datumet den 29 juli. Datumet är en symbol för det hårda trycket som mänskligheten utövar på planeten och i vilken utsträckning vi lever över naturens tillgångar.

Det ovanliga resultatet förklaras vara en följd av de restriktioner och åtgärder som genomförts runt om i världen som svar på coronapandemin. Koldioxidutsläppen från fossila bränslen har i år minskat, och den globala skogsavverkningen avstannat något.

Datumet är ändå långt ifrån de resultat som krävs för att uppnå en hållbar planet. Inget säger för tillfället att vi inte nästa år befinner oss i en värre situation än för två år sedan. Vi inte kan lita på humanitära katastrofer för att minska vårt ekologiska fotavtryck, det måste vi göra själva.

Av Vera Arhippainen, vera.arhippainen@supermiljobloggen.se

Till Supermiljöbloggen

Etiketter: , , , , , , Last modified: 8 februari, 2022