Det treåriga projektet “Hållbar utveckling med nya svenskar” är igång, där miljö- och hållbarhetsfrågor kommer att inkluderas i SFI-utbildningen. Nu breddar vi målgrupper för deltagande!

Stiftelsen Ekocentrum har från och med i år 2020 fått pengar från Allmänna arvsfonden för att öka inkluderingen av hållbar utveckling inom SFI-utbildningen. Tanken med projektet är att erbjuda elever och lärare att delta i en utbildningsprocess för att diskutera utvecklingsfrågor, samtidigt som ett stödmaterial utarbetas för SFI-grupper och övriga verksamheter för nya svenskar.
Markus-Esbjornsson. Projekt Hållbarhet för nya svenskar– Ekocentrum vill med det nya utbildningsprojektet möta efterfrågan från SFI-lärare om inkludering av miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisningen med fördjupning inom specifika teman och med ett språkutvecklande fokus, säger Markus Esbjörnsson som är projektledare.

I ett första skede är målgruppen nya svenskar, 25 år eller yngre, genom SFI-lärare och SFI-elever i Västra Götalands län, på sikt även i hela Sverige och inom andra utbildningssammanhang.

NYTT I MAJ 2020: Fler i målgruppen!

Vi inkluderar även er som arbetar som SVA eller SFI inom vuxenutbildningen med att utveckla elevernas språk och kunskaper kopplat till hållbar utveckling. Vi vänder oss nu till lärare, elever och utbildningsanordnare i samtliga kurser i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen och kurserna C eller D inom SFI 

I deltagande grupper behöver övervägande delen vara personer 25 år eller yngre. Ni kan även sätta ihop grupper med bara personer som är 25 år eller yngre om det fungerar utifrån er verksamhet. 

Anmäl intresse här redan idag!

Genom deltagande i vårt kostnadsfria projekt ges möjlighet att fokusera på temat hållbar utveckling, med bland annat färdiga lektionsupplägg, utbildningstillfällen på Ekocentrum i Göteborg samt studiebesök.  

Genom projektet vill Ekocentrum bidra till att: 
·       nya svenskar ser att de är värdefulla i samhällets omställningsprocess
·       hållbarhetsdiskussionen fördjupas och breddas
·       utveckla kunskaper för att skapa handlingskraft att delta i hållbarhetsarbetet
·       utveckla språklig kompetens kopplad till miljö- och hållbarhetsfrågor
·       motverka utanförskap
·       inspirera till engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor
·       stärka de aspekter av läroplanen för vuxenutbildningen som behandlar hållbar          utveckling
·       möta efterfrågan av ett anpassat lärarmaterial som kan fungera som grund i  utbildning för hållbar utveckling inom SFI

Utveckling av projektet tillsammans med deltagarna 
Utbildningskonceptet och dess innehåll och upplägg utvecklas under arbetets gång och kan anpassas efter olika förutsättningar och behov.

Utbildningens innehåll 
Teman som har efterfrågats av både elever och lärare har bland annat varit hållbar konsumtion och produktion, kretslopp och mat för hållbar utveckling. Utbildningen och dess teman kommer utformas utifrån de globala målen och utifrån deltagarnas önskemål. Projektet kommer fokusera på fakta och granskning där olika frågor sätts i ett helhetsperspektiv, etik och moral kopplat till hållbarhetsfrågor och exempel på tekniska lösningar och innovationer. Vi kommer också framförallt ha stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte, säger Markus Esbjörnsson.

Lärarhandledning 
Pauline_Nylin_biosfar_nya svenskar_projektUnder projektets gång kommer Ekocentrum utveckla ett stödmaterial med guider för metodik och upplägg. Vi vill att materialet blir en grund att stå på och att det i inspirerar till diskussioner om hållbar utveckling och om framtiden i klassrummet. Vi behöver stärka nya svenskars position i hållbarhetsdiskussionen genom att inkludera deras kompetens och erfarenhet och utveckla deras språkliga verktyg, säger Pauline Boulay Nylin, informatör och pedagog i projektet.

 

 

Intresserad av att delta?

Välkommen att vara med och göra världen mer hållbar för alla! Fyll i det här formuläret, så hör vi av oss så snart vi kan!


Nuvarande situation med hänsyn till Covid-19 
Som läget är nu planerar vi digitala referensgruppsmöten under våren 2020 men längre fram vill vi gärna träffas i våra lokaler så att referensgruppen kan få en inblick i vad vi kan erbjuda med vår utställning.


Välkommen med dina frågor!
markus.esbjornsson@ekocentrum.se
pauline.nylin@ekocentrum.se
Tel: 031-705 07 40

 

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

Etiketter: , , , Last modified: 31 mars, 2020