Nyheter

Göteborgs universitet och KTH i världstoppen inom hållbar utveckling

Göteborgs Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, tar topplaceringar – sjätte respektive sjundeplats – när brittiska Times Higher Education rangordnar lärosäten i en rankning som baseras på FN:s globala hållbarhetsmål.

Syftet med rankingen, THE University Impact Rankings, är att ge en bild av lärosätens samhällspåverkan genom att mäta hur de lever upp till målen för hållbar utveckling som antogs 2015. Elva av totalt 17 mål ingår i rankingen. KTH rankas som helhet på sjunde och Göteborgs universitet på sjätte plats av sammanlagt 500 universitet.

Viktigt med tillgänglig information

Rankningen baseras på uppgifter som skickats in av universiteten, och som på något sätt berör de elva hållbarhetsmålen. Även information om antal studenter i olika ämnesområden, examina, ekonomi och antal spinoff-företag ingår i underlaget. Bibliometriska indikatorer samt en ryktesmätning har också använts.

Särskilt fokus ligger vid samverkan mellan universitet och regering/myndigheter, och hur mycket information om universitetens hållbarhetsarbete som är öppet tillgängligt.

De hållbarhetsmål som mäts är bland annat SDG nummer 4, God utbildning för alla där Göteborgs universitet placerar sig på första plats. När det kommer till SDG nummer 5, jämställdhet, placerar sig GU på tredje plats och när det gäller SDG nummer 3, Hälsa och välbefinnande, tar Göteborgs universitet en åttondeplats.

KTH får höga placeringar inom SDG nummer 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, SDG nummer 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt SDG nummer 13, Bekämpa klimatförändringarna.

Till University Impact Rankings 2019

Källa: Miljö Online

Taggat , , ,