Nyheter

Designverktyg för en cirkulär ekonomi

​Cirkulär ekonomi är något som ofta tas upp som en av lösningarna för att skapa ett hållbart samhälle. Men hur kan en omställning från dagens linjära ”köp-och-släng” ekonomi till cirkularitet underlättas i praktiken?

200306_use2usetoolkit

Chalmersforskarna Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt lanserar nu ett set med fem nya designverktyg för att främja utvecklingen av produkter och tjänster speciellt anpassade för cirkulär konsumtion.

​Om vi kan göra det lättare och mer attraktivt för fler att främst konsumera cirkulärt, att till exempel hyra produkter och köpa/sälja second hand, så kan tillgängliga produkter och resurser utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Detta kan resultera i minskat avfall och minskat behov av att ständigt utvinna nya råvaror.

Idag är det för krångligt att konsumera cirkulärt
Trots många cirkulära initiativ av företag och samhällsaktörer så har det inte skett några stora förändringar i hur vi konsumerar. Många hushåll har till exempel mängder med fungerande men oanvända mobiltelefoner och klädesplagg hemma som hade kunnat nyttjas av andra. Det är fortfarande ofta för krångligt att konsumera cirkulärt jämfört med att köpa nytt och sedan slänga, eller lagra produkterna, när man inte längre behöver dem.

Produkter måste designas för en cirkulär ekonomi
Så länge det är för osmidigt, ofördelaktigt och osäkert att återanvända produkter och sedan cirkulera dessa vidare så kommer en cirkulär konsumtion aldrig att fungera. I sin forskning har Anneli och Oskar därför valt att fokusera på konsumentens roll i den cirkulära ekonomin och undersökt vad cirkuläritet innebär för människor i vardagen. De har sett att en bidragande orsak till att cirkulär konsumtion inte är lockande är att många produkter idag utformas för linjär konsumtion, alltså för att köpas, användas, och sedan slängas. Produkterna är helt enkelt inte designade för att cirkuleras mellan flera användare.

Läs mycket mer om verktygen och utvecklarna här!

Hämtat från Chalmers Industri- och materialvetenskap

Taggat , , , ,