Ekocentrum är från och med den 30 september 2021 utfärdare av miljödiplomet. Det som gör oss unika som utfärdare är att vi utöver vår egen miljöledningsmetod kan erbjuda högkvalitativa miljö- och hållbarhetsutbildningar, inspirerande föreläsningar i vår hållbarhetsutställning till rabatterat pris samt kostnadsfri plats i Ekocentrums nätverk för miljöansvariga.

Ekocentrum var en av de första aktörerna att utbilda verksamheter i grundläggande miljöutbildning då miljödiplomet startade i Göteborg 1995 och har en lång och gedigen erfarenhet att stötta verksamheter i det interna miljö- och hållbarhetsarbetet. Ekocentrum har dessutom en unik permanent utställning som alla kan komma och inspireras av.

Ekocentrums metod utgår ifrån ”Göteborgsmetoden”, som drevs och utvecklades av Göteborgs stad fram till årsskiftet 2020. Utifrån denna har Ekocentrum vidareutvecklat de delar vi anser viktiga att addera för att stärka verksamheter för framtiden, såsom tydligare hållbarhetsaspekter kring den egna produktionen av varor och tjänster, livscykelaspekter och cirkulär ekonomi.

I Ekocentrums utfärdarmetod ingår

– En kontaktperson för att underlätta processen, från anmälan till godkänt diplom

– Introduktion i Ekocentrums metod för miljöansvarig

– Revision utförd av miljörevisor godkänd av Svensk Miljöbas

– Digitalt miljödiplom efter godkänd revision

– Inrapportering av verksamhetens uppgifter till Svensk Miljöbas för publicering på Svensk Miljöbas hemsida.

– Publicering på www.certifieringar.nu

– En plats i Ekocentrums miljösamordnarnätverk som erbjuder tre träffar per år (värde 1450 kr/år)

Är du nyfiken att veta mer om oss som utfärdare så kan du kontakt oss på info@ekocentrum.se eller via telefon på nummer 031-705 07 40

Vi kommer också erbjuda ett kostnadsfritt tillfälle då vi berättar lite mer om Ekocentrum som utfärdare och vår egen metod. Dessa tillfällen sker en gång per månad och finns att hitta i vårt kalendarium. Introduktion till miljödiplomering i Svensk miljöbas enligt Ekocentrum metoden | Ekocentrum

Höstliga hälsningar,

Personalen på Ekocentrum

Mikaela, Maria, Pauline och Anni

Last modified: 13 maj, 2022