Under oktober till och med december driver Ekocentrum projektet Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg. Här lyfter vi fram goda exempel på verksamheter som arbetar med cirkulära affärsmodeller och bjuder in verksamheter som vill arbeta mer cirkulärt för att inspireras och få verktyg att påbörja denna resa. Projektet riktar sig till detalj- och näthandel, bygg och industri i Göteborg med omnejd.

Regeringen beslutade i juli 2020 om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Strategin för en cirkulär ekonomi fokusera på hållbar produktion och produktdesign, hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster, giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Som ett led i att bryta ned det nationella arbetet med cirkulär ekonomi till lokal nivå kommer Ekocentrum i detta projekt konkretisera och exemplifiera regeringens strategi med hjälp av goda exempel på redan befintliga verksamheter, produkter och tjänster som arbetar enligt cirkulära principer i Göteborg. Vi kommer att bjuda in små- och medelstora verksamheter inom handel, bygg och industri till inspirationsföreläsning och workshop med syfte att driva på/stärka den cirkulära utvecklingen lokalt och samtidigt säkra arbetstillfällen för framtiden. Resultatet kommer att presenteras digitalt på projektets hemsida.

Projektets olika delmoment

♦  Samla befintlig kunskap och verktyg inom cirkulär ekonomi

♦  Inventera goda exempel på verksamheter i Göteborg med omnejd inom detalj- och näthandeln, industri och byggsektorn som redan arbetar med cirkulära modeller

♦  Identifiera små- och medelstora verksamheter som är intresserade att integrera ett cirkulärt flöde i sin affärsidé

♦  Erbjuda inspirationsföreläsningar med goda exempel där cirkulära affärsmodeller tillämpas. Dessa sker i slutet av november och är riktade till detalj- och näthandeln samt industri, byggsektorn

♦  Erbjuda workshoptillfällen första veckan i december riktat till detalj- och näthandeln samt industri- och byggsektorn. Här ges möjlighet till att se över den egna verksamheten och vad som kan göra den mer cirkulär.

♦  Publicera resultatet på projektsidan Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg på https://digital-utstallning.ekocentrum.se/

♦  Initiera ett nätverk för cirkulär ekonomi där fortsatt utbyte av erfarenheter och resurser kan ske

Vill du vara en del av projektet?

Är du intresserad av att bidra med egen kompetens, delta vid utbildning eller vid workshopar? Driver du själv en cirkulär verksamhet i Göteborg? Har du själv tips på verksamheter som du anser är cirkulära i Göteborg som kan vara ett av våra goda exempel? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta Maria Elggren på Ekocentrum. Se kontaktuppgifter nedan.

Mervärden att vara med som det goda exemplet på cirkulär ekonomi

♦  Inspirera andra verksamheter att ställa om!

♦  Nätverka med andra i Göteborgsområdet – hitta synergier som tar er steget vidare

♦  Erhåll exponeringsyta i Ekocentrum nya cirkulära miljö- och hållbarhetsutställning samt på Ekocentrums digitala utställning under perioden december 2021 – februari 2021.

Mervärden för verksamheter som vill påbörja omställningen till cirkulära affärsmodeller

♦  Kostnadsfri inspirationsföreläsning med grunderna i cirkulär ekonomi och goda exempel som går före i regionen

♦  Kostnadsfri workshop för att komma igång med cirkulär ekonomi i den egna verksamheten

♦  Ta del av Ekocentrums nya cirkulära miljö- och hållbarhetsutställning som visar vägen till ett hållbart samhälle

♦  Ta del av nätverk och expertis inom området

Kontaktuppgifter: 

Maria Elggren, projektledare Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg

maria.elggren@ekocentrum.se 031-705 07 40

Projektet finansieras med medel från Stiftelsen Wilhelm Röhss´ Donationsfond och möjliggör att samtliga aktiviteter erbjuds kostnadsfritt via Ekocentrum.

Last modified: 24 januari, 2023