Arkiv, Övriga nyheter

Trädgårdsägare ska få mer kunskap om invasiva arter

Extrakt: I ett förändrat klimat förväntas hotet från invasiva främmande arter bli allt större. Många av de invasiva växterna kommer …...

Read More

Övriga nyheter

IPCC:s nya rapport: ”Krävs åtgärder för att nå klimatmålen”

SVT: För att nå 1,5-gradersmålet krävs stora omställningar i hur vi brukar jordens landytor. Skogsskövlingen måste upphöra, ökenspridningen minska och …...

Read More

Nyheter från våra utställare & partners

Ny utställare: Företagets gröna lunga! Levande filter nu på Ekocentrum

Under 80- och 90-talen pågick forskning inom NASA om växters förmåga att rena luften från föroreningar och omvandla koldioxid till …...

Read More

Övriga nyheter

Våra biosfärer är omskrivna

Ekocentrums ekosystem i glasflaskor – våra maskotar biosfärerna – är återigen i blickfånget. Nu som trendig och pedagogisk inredningsdetalj! I …...

Read More

Nyheter från våra utställare & partners

Ny kunskap om växters förmåga att utnyttja solenergi

Fotosyntesen är ett av de viktigaste bidragen till att vi lever i den miljö vi har på jorden. Upptäckten av …...

Read More

Nyheter från våra utställare & partners

Växterna berättar vilket ljus de vill ha

Enorma mängder energi slösas bort i växthusen där vår mat odlas, genom att växterna får för mycket och fel sorts …...

Read More