Miljö Online: Hållbarhetsarbete är viktigt – och det ur flera aspekter. En undersökning av Manpower Work Life visar att fyra av tio svenskar tycker det är mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete när de söker nytt jobb.

200603_Hållbarhet_arbetssökande_Manpower

I undersökningen konstateras att det är främst bland yngre arbetstagare som hållbarhetsarbete anses vara mycket viktigt. Av unga under 30 år menar nästan varannan – 49 procent – att arbetsgivarens hållbarhetsarbete har stor betydelse när de söker jobb.

Även i övriga ålderskategorier är en arbetsgivares arbete med hållbarhet av betydelse. 38 procent av de som deltog i undersökningen uppger att det är mycket viktigt och 43 procent svarar att det är ganska viktigt. I en Work Life-undersökning från 2019 uppgav dessutom 85 procent att de tycker att det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för att minska klimatpåverkan.

Läs mer ….

Källor: Miljö Online och Manpower

Etiketter: , , , Last modified: 8 februari, 2022