Företagsledare i olika branscher världen över börjar bli allt mer medvetna om affärs- och samhällsvärdet i att återanvända och återvinna material och resurser i cirkulära flöden. Det visar en undersökning som Boston Consulting Group genomfört tillsammans med WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), som presenterats på World Economic Forum i Davos.

160428_cirkulär-ekonomi-illustration-jordklotI undersökningen har 78 chefer för globala företag i olika branscher intervjuats, för att få en djupare förståelse för hur övergången till cirkulär ekonomi kan ske. Nästan alla, 96 procent, ser en övergång till cirkulära flöden som nödvändig för att företaget ska fortsätta bedriva verksamheten framgångsrikt.

Men för att en övergång ska fungera måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. I rapporten listas tio viktiga punkter, som att ha stöd från högsta bolagsledningen, att förstå och definiera vad en övergång till cirkulär produktion innebär för den egna verksamheten och att utifrån det utveckla användbara affärscase. För att få hela organisationen med på tåget krävs även utbildning så att medarbetarna har en gemensam förståelse för vad en övergång till cirkulär ekonomi innebär.

En rekommendation är att börja med enklare förändringar och utifrån erfarenheter av dessa arbeta vidare. Lämpliga steg är att börja med är att införa de cirkulära förändringarna i företagets processinnovation, därefter innovation för produkter och till sist för att förändra hela affärsmodellen.

Ytterligare rekommendationer är att söka samarbeten utanför den egna organisationen och att engagera företagets intressenter i förändringen.

Källa: Miljö Online

Här hittar du rapporten!

Etiketter: , , , , Last modified: 26 januari, 2018