Enligt en ny rapport kan Sverige tjäna minst 42 miljarder kronor varje år på att cirkulera mer material.

180125_återvinning_jordklotDen nya forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem” visar att stora ekonomiska värden går förlorade då vi inte tar till vara på utslitna material och produkter.

– En stor del av de mångmiljardbelopp som årligen går förlorade skulle kunna återtas till 2040. Exempelvis behöver vi bättre produktdesign och återvinningssystem, säger Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna.

Återvinning och återbruk
Enligt rapporten går 42 miljarder kronor varje år förlorade då materialen stål, aluminium, cement, plast och papper inte återvinns.

– Det handlar exempelvis om att vi inte tar tillvara stål i byggnader som rivs, plast från förpackningar som kastas eller aluminium i fordon som skrotas. Bara för dessa fem material förlorar vi motsvarande 1 procent av BNP eller 10 000 kronor per hushåll, säger Per Klevnäs, projektledare för forskningsprojektet.

Storbolag deltar i upprop
Med syftet att skapa cirkulära materialflöden lanserar Återvinningsindustrierna ett upprop på deras webbplats.

Där förbinder sig företag som IKEA, NCC, Houdini, Axfood, H&M och Vasakronan att öka sina inköp av återvunnet material och öka andelen produkter som är designade för återvinning. Återvinningsindustrierna startar även ett företagsforum för cirkulär ekonomi.

Läs rapporten här!

Källa: Miljö & Utveckling


Ur rapporten:

Vi har identifierat sju politiska initiativ som kan tas direkt för att driva utvecklingen framåt i rätt riktning:

1.     Inför nationella mål för att bibehålla ekonomiskt värde i materialanvändningen

2.     Ge Statistiska Centralbyrån och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram mått för värde och cirkularitet

3.     Skapa förutsättningar för industrin till storskalighet och ökad användning av återvunna material
– Premiera återvunnet material i förhållande till jungfruligt på marknaden.
– Skapa förutsättningar för privata aktörer att driva cirkulära flöden. Framväxten av storskaliga återvinningssystem får inte försvåras av kommunala avfallsmonopol.

4.     Skapa industrisamarbeten inom värdekedjor och produktgrupper
– Prioritera byggnation, fordon, mat, förpackningar och textil.
– Utveckla produktdesign och återvinning för att undvika ekonomiska värdeförluster.

5.     Ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kriterier för att stärka marknaden för återvunna material.
Det offentliga är en stor aktör på de flesta marknader och har därför goda möjligheter att driva på upphandling av återvunnet material i produkter.

6.     Inför en förordning om att produkter som sätts på marknaden ska vara enkla att återvinna

7.     Agera proaktivt i Bryssel för att driva på EU:s cirkulära arbete och införandet av Circular Economy Package

Etiketter: , , , Last modified: 25 januari, 2018