Nyheter

Världens ekonomi blir mindre – inte mer – cirkulär

Den globala ekonomin blir mindre cirkulär – inte mer som man kan förvänta sig. 2017 passerade för första gången den globala resursförbrukningen 100 miljarder ton, vilket är nära 8 miljarder ton mer än vid förra mätningen, två år tidigare. Det visar årets upplaga av The Circularity Gap Report 2020.

200225_TheCircularityGapReport

Enligt rapporten, som publiceras av organisationen Circle Economy, sitter vi fortfarande fast i den rådande linjära ekonomin där principen “take-make-waste” gäller. För att driva tillväxt förlitar vi oss på att utvinna nya råvaror, snarare än att utnyttja befintliga resurser bättre.

Rapporten visar också att vi på bara 50 år nära fyrdubblat resursanvändningen från 26,7 miljarder ton. Till 2050 beräknas den stiga till mellan 170 och 184 miljarder ton.

Den globala resursförbrukningen steg från 92,8 miljarder ton 2015 till 100,6 miljarder ton 2017. Nästan hälften av materialet användes för att möta en behoven hos en växande global befolkning i form av bostäder, infrastruktur, fordon och maskiner.

Några ljuspunkter för den cirkulära ekonomin, som tas upp i rapporten, är att 13 europeiska länder har antagit nationella cirkulära färdplaner, samt att Kinas förbud mot import av avfall har lett till att fler länder tvingats utveckla den inhemska återvinningen och börjat utveckla cirkulära strategier.

 

Läs mer i The Circularity Gap Report…

Källa: Miljö Online

Taggat , ,