Samtidigt som Swedbank släpper sin konjunkturprognos ”Swedbank economic outlook” publicerar man även en hållbarhetsrapport där man tittar på hur väl Sverige och Baltikum uppfyller FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Det handlar om såväl miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

180125_gult_ljus_trafikljusSverige hamnar – föga förvånande – generellt högre än de tre baltiska länderna. Men samtidigt får landet bara helt godkänt när det gäller förtroendet för staten – där vår rättssäkerhet och brist på korruption ger ett högt betyg; samtidigt sjunker det positiva betyget något från en mycket hög nivå.

När det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ger Swedbanks rapport bara Sverige gult, mittemellan grönt för godkänt och rött för underkänt. Här ställer rapporten högre krav på Sverige än för Baltikum, ska tilläggas, utifrån att grannländerna har ett annat utgångsläge.

180125_hus_sopor-410x213För den miljömässiga hållbarheten får vi höga betyg för vår hållbara energianvändning och koldioxidutsläpp per person, men samtidigt sämre betyg för det sopberg vi genererar och den resursförbrukning vi har. Målet för att minska växthusgaser har samtidigt inte uppnåtts, påpekar rapporten.

Ser man till den sociala hållbarhet får Sverige ett rätt dåligt betyg för löneskillnaderna mellan könen. Vi ligger i nivå med Lettland och bättre än de två andra baltiska länderna, men en bra bit från jämställda löner. Rapporten konstaterar också att allt fler löpt risk för att hamna i fattigdom de senaste åren. När det gäller andra jämställdhets- och sociala mått ligger vi dock bra till.

I den ekonomiska hållbarheten – tillväxten – pekar rapporten på att utbildning och skola är ett riskområde, här ligger Sverige efter de baltiska länderna på flera områden – till exempel 15-åringars grundkunskaper som är sämre än i Estland och Lettland. Värt att notera är också att vi har en lägre andel högteknologisk export än Estland.

Källa: GöteborgsPosten

Etiketter: , , , , , , , , , , Last modified: 25 januari, 2018