7 av 10 vilda ryggradsdjur riskerar att vara borta om bara två år! WWFs Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten och visar att bestånden av ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjededelar av världens bestånd av reptiler, fiskar, fåglar, kräldjur och däggdjur att vara borta till 2020.

Living Planet Index omfattar 16 000 populationer av 4005 olika arter. Bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar har minskat med 60 procent mellan 1970 – 2014.

Vilka är de största hoten mot naturen?

I en stor studie 2016 publicerad i tidskriften Nature undersökte forskare de största hoten mot naturen och den biologiska mångfalden. I projektet tittade man på nästan 8700 hotade (eller nära hotade) arter på Internationella naturvårdsunionens IUCN, rödlista.

De största hoten är förlust av livsmiljöer och överexploatering. Jakt, överfiske och skogsavverkning hotar tre av fyra rödlistade arter. Enbart jordbrukets utbredning hotar över 60 procent av arterna. Flera av hoten samverkar och påverkar arter under olika delar av livet och på olika platser inom utbredningsområdet.

Invasiva arter som sprids via handel och fartygstrafik liksom föroreningar, dammar, bränder och gruvbrytning är andra hot. Klimatförändringar får en allt större roll och har nu en effekt på ekosystem-,art- och genetisk nivå.

181030_Living-planet-report-sv

Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.

Forskarnätverket Global Footprint Network lever genomsnittsmänniskan som om vi hade 1,7 jordklot – och svenskarna som om vi hade tillgång till cirka 4 jordklot. Länder med störst fotavtryck är bl a Qatar, Luxemburg, Förenade Arabemiraten, Mongoliet, Kuwait, USA och Kanada samt Danmark. Sverige ligger på 14:e plats.

Överbelastningen av ekosystemen leder till allt från avskogning och torka till vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären. För att minska fotavtrycket behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, halvera matsvinnet, kraftigt minska köttkonsumtionen och konsumera mer hållbart. Allt detta går att genomföra, om viljan finns.

Här kan du ladda ned rapporten.

Mer på WWF…

Källa: WWF

Etiketter: , , , , Last modified: 30 oktober, 2018