Användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier ökar i Sverige. Under en sjuårsperiod har användningen ökat med 35 procent. Då Sveriges BNP endast har ökat med 6 procent under samma period, innebär det att vi använder mer kemikalier för att producera varor och tjänster. Det visar statistik från SCB.

171025_SCB_kemikalieanv_Sverige

Mellan 2008 och 2015 ökade kemikalieförbrukningen från 9 miljoner ton till 12 miljoner ton, och det är tillverkningsindustrin som står för den största ökningen med 2,9 miljoner ton (från 7,4 miljoner ton 2008 till 10,3 miljoner ton år 2015). Den största ökningen har skett inom tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter, tillverkning av kemikalier samt tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel.

Också inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökar användningen av kemikalier och i procent räknat står de för den största ökningen med 96 procent. Då förädlingsvärdet har minskat innebär det att man använder mer kemikalier för att produktionen inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Det är endast inom övrig industri och tjänster som förädlingsvärdet har ökat, men dock inte lika mycket som kemikalieförbrukningen.

Källa: Miljö Online och SCB

Etiketter: , , Last modified: 25 oktober, 2017