Miljö Online: Bygg- och fastighetssektorn har åtagit sig att minska sin miljö och klimatpåverkan. Men just nu går utvecklingen åt fel håll, visar statistik från Boverket. Mellan 2015 och 2016 ökade utsläppen av växthusgaser med 9 procent. Även användningen av miljöfarliga kemikalier har ökat med dryga 20 procent. En positiv trend ses dock för hälsofarliga kemikalier som stadigt minskar.

190128_byggsektorn_Tabell miljoindikatorer

Sammanfattningsvis visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning för flertalet av de utvalda indikatorerna jämfört med året innan. Sedan 2008 visar utvecklingen av indikatorerna totalt sett visserligen på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser och kväveoxider och en lite större minskning av partiklar. Men den totala energianvändningen har ökat med 18 procent och den miljöfarliga kemikalieanvändningen har nästan fördubblats (+97 procent). Det enda riktigt positiva undantaget är användningen av hälsofarliga kemikalier som minskat med 9 procent sedan 2015 och 21 procent sedan 2008.

Boverkets indikatorer visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall. Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” och miljöindikatorerna används för att följa upp målet.

Avfallsmängderna ökar

Statistiken visar också att mellan 2014 och 2016 ökade den totala mängden avfall från byggverksamhet och sektorn står nu för 31 procent av allt genererat avfall i Sverige. Cirka 50 procent av sektorns avfall återvinns dock 2016.

190128_miljöindikatorer_bygg_tårtdiagram_2019

Mer om miljöindikatorer

Källor: Miljö Online och Boverket


BFIVad kan vi göra åt den här utvecklingen?

Den 1 februari kör vi och Building Future Institute kursen Klimatanpassat och hållbart byggande kl 9-12. Vill du delta? Anmäl dig senast den 30/1 här!

Etiketter: , , , , Last modified: 28 januari, 2019