Nyheter

Mer lönsamt energirenovera äldre flerbostadshus än att bygga nytt

Att energirenovera äldre flerbostadshus kan löna sig bättre än att riva och bygga nytt. En energirenovering kan i vissa fall nära halvera energianvändningen. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet.

En stor del av flerfamiljsfastigheterna i miljonprogrammet från 60- och 70-talen väntar fortfarande på renovering. Frågan många fastighetsägare ställer sig är om en renovering även ska innefatta energiåtgärder.

191030 Linda La Fleur

I en doktorsavhandling har Lina La Fleur vid Linköpings universitet undersökt resultatet av en energirenovering av ett flerbostadshus i Linköping byggt 1961, som ägs av Stångåstaden och består av tolv lägenheter.

Energirenoveringen genomfördes samtidigt med en traditionell renovering och bestod av tre åtgärder: tilläggsisolering av fasad och vind, nya fönster och byte till ett ventilationssystem med värmeåtervinning.

Minus 44 procent

Den sammanlagda energibesparingen blev minus 44 procent, varav det nya ventilationssystemet gav störst besparing.

– Och då var energianvändningen ändå inte uppseendeväckande hög från början. Med andra ord var det en ambitiös energirenovering som jag fick följa, säger Lina La Fleur.

En slutsats i avhandlingen är att sett över fastighetens livscykelkostnad är det ofta billigare att renovera ett äldre bostadshus jämfört med att riva och bygga nytt. Detta trots att energianvändningen i en ny fastighet normalt sett fall kan bli ännu lägre än vid en energirenovering. Endast i vissa fall är det möjligt att nå samma energiprestanda i en äldre fastighet som i en helt ny. Om fastigheten är skadad eller det finns andra speciella omständigheter kan dock en rivning vara bättre.

Ytterligare en slutsats är att den fastighetsägare som bara är ute efter lägsta möjliga kostnad inte ska energirenovera alls eller i vilket fall inte genomföra en större energirenovering. Energipriserna är alltför låga för att energibesparingen ska väga upp kostnaden.

I avhandlingen undersöks också vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva vid olika energibesparingsmål. Utöver den fysiska byggnaden har även tre vanliga svenska hustyper från 40-, 50-, och 70-talen analyserats i datorsimuleringar.

Läs rapporten här!

Källa: Miljö Online


Missa inte vår seminariedag 26 november: Bygg i omställningstid!

Vad innebär det att bygga hållbart och cirkulärt? Vilka aspekter är viktigast?  Välkommen att skaffa dig en bättre plattform för beslut så att vi verkligen bygger för en hållbar framtid! Den här dagen möts byggarna, fastighetsägarna och -förvaltarna, beställarna, de boende, de som planerar och bygger staden och forskarna.

Läs mer och anmäl dig här!


 

Taggat , , , , ,