WEBBINARIUM: Fores bjuder in till ett samtal om de svenska miljö- och klimatframgångar som har skett under åren. Samtalet tar avstamp i boken Miljöframgångar: Från freonförbud till klimatlag som beskriver goda exempel i det svenska miljöarbetet och framgångsfaktorer att lära av inför framtiden.

Fores 10 juni
Datum: Onsdag 10 juni 2020
Tid: Kl. 11.30–12.30
Plats: Fores Youtube
Anmälan: Anmäl dig här!
Samtal om svenska miljö- och klimatframgångar

Sverige har varit i framkanten för att skydda miljön och klimatet på både nationell och internationell nivå. Hur blev det så? Vad kan vi göra för att försäkra oss om att Sverige fortsätter vara världsledande på området?

Tillsammans med Mats Engström, författaren av boken Miljöframgångar, samtalar vi med tre nyckelpersoner; Lena Ek, Margot Wallström och Åsa Romson som alla varit en del av olika framgångar. Hur det gick till? Vad ledde till att Sverige började skissa på en klimatlag? Vilken påverkan har Sverige haft på EU:s klimatpolitik. Hur kunde Sverige bidra till både renare luft och bättre klimatpolitik globalt? Vad är Sveriges roll under de internationella klimatförhandlingarna? Vad kan vi lära oss av framgångarna hittills för att se till att vi lyckas även i det framtida arbetet?

Dåtidens framgångar inom miljö och klimat är viktiga att lyfta fram för att vi ska kunna dra lärdom av dem. Några av de framgångar som boken Miljöframgångar lyfter är hur ozonskiktet har börjat läka och att stadsluften är bättre. Dessutom så har Sverige och Storbritannien infört klimatlagar, vilket nu även EU håller på att ta fram. Det finns också många initiativ som engagerar näringslivet och organisationer, såsom New Climate Economy och Fossilfritt Sverige. Vi samtalar om vad vi tar med oss av dessa framgångar i det fortsatta klimatarbetet.

Medverkande

Lena Ek, f.d miljöminister och f.d europaparlamentariker
Margot Wallström, f.d. miljökommissionär, EU och f.d utrikesminister
Åsa Romson, f.d klimat- och miljöminister samt vice statsminister
Mats Engström, författare till Miljöframgångar, nuvarande senior rådgivare på SIEPS

Moderator är Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores

Varmt välkommen!

För frågor om seminariet kontakta Camilla Wallenberg.

Arrangeras av Klimatprogrammet inom Tankesmedjan Fores

Webbinarium – så här går det till

Det här webbinarium och kommer sändas på Fores Youtube-kanal. Genom att registrera dig får du påminnelser och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar. Du kommer kunna ställa frågor i vår chattfunktion och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!

Etiketter: , , , , , Last modified: 8 februari, 2022