Events

Bygg i omställningstid! Seminariedag 26 november

26 november, 2019
09:30
 till 
16:00

Vad innebär det att bygga hållbart och cirkulärt? Vilka aspekter är viktigast?  Välkommen att skaffa dig en bättre plattform för beslut så att vi verkligen bygger för en hållbar framtid! Den här dagen möts byggarna, fastighetsägarna och -förvaltarna, beställarna, de boende, de som planerar och bygger staden och forskarna.

191126_edenproject-skuren

Byggsektorns klimatpåverkan är betydande, hela 50% av en byggnads hela livscykels klimatutsläpp sker under byggnadsfasen. Vi lever – och bygger! – som om vi hade 4 jordklot… Hur ska vi göra rätt från början?

Programmet för dagen är inte spikat i detalj, utan talare och ev även punkter tillkommer, så kika in här då och då för en uppdatering. Men redan nu är du välkommen att anmäla dig och säkra din plats!

PROGRAM 

09.30-10.00 Registrering och fika med smörgås

191126_green-highrise10.00 Välkomna och inledning på dagen

10.05 Pass 1: Hållbart byggande är smart byggande! 

Karin Nyquist, Wästbygg, dagens moderator, om att sätta frågorna i perspektiv.

Ola Nylander, professor på Chalmers institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad ger oss en historisk odyssé kopplad till dagens byggande.

Kerstin Konitzer, strateg klimatanpassning vid Statens geotekniska institut, SGI. Hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

Panelsamtal: Vilka lärdomar tar vi med för framtidens bygg?

12.00-12.45 LUNCH

191126_rivning12.45-14.00 Pass 2: Framtidens materialflöden – om cirkulärt byggande, demontering och renovering. Vad är det som ”äter upp 4 jordklot” egentligen? Vi tittar även på verktyg för klimatberäkningar.

Om cirkulär ekonomi i byggbranschen, utmaningar med fossilfritt byggande, hur renoveringar ska gå till och hur vi tar hand om massor vid rivning m m.

Panelsamtal: hur gör vi rätt från början?

med bl a IVL, Sveriges Byggindustrier, ÅF och  RE:source

191126_Grow-room

14.00-14.20 FIKAPAUS

14.15-15.25 Pass 3: Hur vill vi leva, arbeta och bo?

Socialt byggande

Stadsplanering

Panelsamtal: Vem bygger och för vem bygger vi?

 

15.25-16.00 Pass 4: Smarta lösningar och innovationer

Again, Levande filter, Nittedals Torvtak, Forbo Forshaga, REC Indovent,                        Lokalförsörjningsförvaltningen (Förskolan Hoppet) och flera andra ”pitchar” sina lösningar för hållbarare byggande.

Avslutning: #upcyclingEkocentrum – en tävling om bästa  upcyclingsidé inom bygg och boende får sin vinnare!

16.15 Mingel i lokalerna

16.45 Dagen avslutas


Det praktiska:

Seminariet hålls i Ekocentrums lokaler på Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

Anmäl dig senast 21 november 2019. Din anmälan är bindande, men du får givetvis överlåta din plats vid förhinder.

Deltagaravgiften är 595 kr (ex moms) vilket faktureras. I avgiften ingår både fika på för- och eftermiddag samt en lättare lunch.

Varmt välkommen!

Allergier? Notera i meddelanderutan!