Nyheter

Webbseminarium 4/12: Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

Den 4 december håller Boverket, Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier ett gemensamt webbseminarium om hur vi bäst kan utnyttja resurserna i rivningsavfall.

181127_rivning_grävskopa_bygg_hus

Syftet med seminariet är att ge en ökad kunskap om roller och ansvar för en hållbar avfallshantering i alla led och hur samverkan kan ske. Under seminariet diskuteras vad som är problemet med bygg- och rivningsavfall, vilka krav miljöbalken och plan- och bygglagen ställer på hanteringen av rivningsavfall, samt hur byggsektorns riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning kan användas i praktiken.

Seminariet vänder sig till byggnads- och miljöinspektörer, kontrollansvariga, fastighetsägare och byggentreprenörer, platschefer, KMA-samordnare men även andra berörda inom kommuner och byggindustri.

Läs mer och se hur du kan ta del av seminariet här.

Källa: Boverket

Taggat , , , , ,