Nyligen publicerade den internationella panelen för biologisk mångfald – IPBES, sin rapport som konstaterade ett mycket allvarlig läge där upp till 1 miljon arter riskeras att utrotas. På den biologiska mångfaldens dag 22 maj berättar forskare vid Göteborgs universitet om sin medverkan i rapporten och kommenterar läget.

190522_biodiversitet_globalamål_gmvIPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC. De släppte nyligen en utvärderingsrapport om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, baserat på en sammanställning av 15 000 forskningrapporter. 132 länder har deltagit i den vetenskapliga expertpanelen, där IPBES bedömer tillståndet för planetens biologiska mångfald, ekosystem och dess betydelse för människors välbefinnande, samt tar fram kunskap om fungerande politiska strategier för beslutsfattare runt om i världen. Rapporten konstaterar att artutrotningen går allt fortare och att mellan en halv miljon och en miljon arter nu hotas av utrotning. Markanvändning, exploatering, klimatförändringar och föroreningar är några av de orsaker som anges i rapporten.

Professor Marie Stenseke, Göteborgs universitet, är en av författarna till rapporten och kommer att presentera viktiga slutsatser från rapporten tillsammans med andra forskare vid ett panelsamtal arrangerat av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, ett samarbete mellan tretton partner, bland andra Göteborgs universitet, Chalmers och Universeum. Rapporten debatteras vid ett frukostmöte på den internationella biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Betydelsen av biologisk mångfald återkommer på flera ställen i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, både i portaltexten och i flera av delmålen, vilket visar på den viktiga roll biodiversitet spelar för en hållbar utveckling.

Vi har nu tre mycket viktiga dokument där det internationella samfundet har enats om att kraftfulla åtgärder behövs och där forskningen kan bidra med kunskap och lösningar. Förutom rapporten från IPBES är det den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som båda i sin tur kopplar starkt till Agenda 2030, säger Jan Pettersson, föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

Källa: GMV, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling – Mikael Östblom


Event 22 maj: Biologisk mångfald: Nu är det dags att göra skillnad!

På Biologiska mångfaldens dag den 22 maj kommer Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (Gothenburg Global Biodiversity Center) hålla ett seminarium om IPBES rapporten och dess innebörd för Sverige.

IPBES utvärderingsrapport om biologisk mångfald och ekosystemtjänster som släpptes den 6 maj är den första sammanfattningen av tillståndet för världens biologiska mångfald sedan 2005. Baserat på denna information står vi nu inför möjligheten att göra skillnad. Professor Marie Stenseke, Göteborgs universitet, som är en av författarna till rapporten, kommer att presentera viktiga slutsatser från rapporten och därefter följer en paneldiskussion.

8.00-8.30 Frukost och mingle
8.30: Välkommen
8.40-9.00: Prof. Marie Stenseke ger övergripande presentation av IPBES rapporten
9.00-10.00: Paneldiskussion

Panel:
Prof. Marie Stenseke, Dept of Economy and Society, GU
Prof. Alexandre Antonelli, Director of Science, Kew Gardens, UK
Klara Jansson, Miljöutredare, Göteborgs stad
Prof. Lena Gipperth, Director, Centrum för hav och samhälle, GU

Mer info och anmälan här!


 

Etiketter: , , , , , , , , , Last modified: 17 maj, 2019