Avfall Sverige har presenterat 2017 års statistik över hushållsavfallet i Sverige på läns- och kommunnivå.

181002_Avfall-Sverige-hushållsavfall-2017

Avfall Sverige har presenterat 2017 års statistik över hushållsavfallet i Sverige på läns- och kommunnivå.

Den årliga rapporten ”Hushållsavfall i siffror” visar avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen och länet.

Statistiken för 2017 visar att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling, FNI. Totalt har cirka 15 procent (52 kommuner) av hushållen i en- och tvåfamiljshus fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Kommuner med fastighetsnära insamling från villahushåll samlar in 80 kg förpackningar och returpapper per person jämfört med 66 kg i kommuner som inte har FNI. Mängden felsorterade förpackningar, alltså den mängd som hamnar i restavfallet (soppåsen) är lägre vid fastighetsnära system jämfört med kommuner utan FNI. Den förra regeringens beslut om att ställa krav på producenterna att införa mer bostadsnära insamling är därför mycket bra och kommunerna ser fram emot att kunna öka insamlingen och därmed återvinningen av förpackningar och tidningar ännu mer, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Kunder med fastighetsnära insamling är också nöjdare över möjligheten att lämna förpackningar och returpapper till återvinning jämfört med kunder som inte har tillgång till denna service.

Källa: Recycling

Etiketter: , , , , Last modified: 2 oktober, 2018