Miljö Online: Den olagliga utförseln av miljöfarligt avfall, som stoppades vid gränsen, mer än fördubblades 2019, jämfört med året innan. 763 ton beslagtogs, bland annat gamla bilar, bildelar, plast, tv-apparater och uttjänta kylskåp.

200428_elektronikskrot

De miljöfarliga försändelser som Tullverket stoppar ger en inblick i vad som förs ut ur landet, ofta i stora containrar. I regel finns slutdestinationen i Afrika, ofta i Västafrika.

De senaste åren har gamla bilar och bildelar och inte minst plast ökat. Vad gäller plasten beror det på att flödena till Kina, som infört importförbud, upphört.

Vad ökningen beror på är svårt att säga, men det spelar in att Tullverket och länsstyrelserna haft resurser att genomföra flera kontroller förra året. Och hur mycket som undgår kontroll vet ingen. Mörkertalet är stort.

Allt från storföretag till privatpersoner

Containrarna skickas av allt från stora företag till privatpersoner. Men motivet är ofta detsamma: antingen vill man göra sig en hacka eller spara pengar.

Källa: Miljö Online -läs mer…

Etiketter: , , , Last modified: 28 april, 2020