Övriga nyheter

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, …...

Read More

Övriga nyheter

Webbseminarium 4/12: Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

Den 4 december håller Boverket, Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier ett gemensamt webbseminarium om hur vi bäst kan utnyttja resurserna i …...

Read More

Övriga nyheter

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

Recycling: En stor andel av det som lämnas på återvinningscentraler är i såpass gott skick att det går att sälja …...

Read More

Övriga nyheter

Hushållens avfall i siffror

Avfall Sverige har presenterat 2017 års statistik över hushållsavfallet i Sverige på läns- och kommunnivå. Den årliga rapporten ”Hushållsavfall i …...

Read More

Övriga nyheter

Materialhjulet – en svensk utmanare till avfallshierarkin

Avfallshierarkin har spelat ut sin roll och behöver bytas ut mot ett materialhjul som stimulerar innovation för en cirkulär omställning. …...

Read More

Övriga nyheter

“Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det”

Johan Hultén analyserar som bäst innehållet i ett tiotal containrar från olika återvinningscentraler i Skåne. Vad är det här för …...

Read More

Övriga nyheter

Tips i Helsingborg 26 april: Plastens roll i den cirkulära ekonomin

Årets upplaga av Recyclingdagen i Helsingborg har den aktuella rubriken Plastens roll i den cirkulära ekonomin. Ingen har väl kunnat …...

Read More

Övriga nyheter

Rapport: Sverige kan tjäna 42 miljarder med en cirkulär ekonomi

Enligt en ny rapport kan Sverige tjäna minst 42 miljarder kronor varje år på att cirkulera mer material. Den nya …...

Read More

Övriga nyheter

H&M bränner tonvis av nya kläder – men de är inte ensamma om det

Nyheten som inte verkar ha gått någon förbi senaste veckan. Samtidigt som H&M i flera kampanjer lyft vikten av att återanvända …...

Read More

Övriga nyheter

Plasten kan bli ett lika stort globalt hot som klimatförändringarna

2021 kommer den årliga konsumtionen av plastflaskor att uppgå till mer än en halv biljon globalt. Nu varnar experter för …...

Read More