Kortrapporten är en lättläst version av rapporten Kartläggning av plastflöden i Sverige som publicerades sommaren 2019. Kortrapporten (som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och SCB) sammanfattar orsaker till den låga återvinningen och listar konkreta lösningar som kan förbättra läget. Dessutom ger den handfasta tips för vad både privatpersoner och företag kan göra för att öka plaståtervinningen.

200225_Plastrapport_NVIdag återvinns endast 10 procent av all plast i Sverige. Bäst materialåtervinning av plast är för pantflaskor (84 procent), från elavfall

(45 procent) och plastförpackningar (upp till 44 procent). Sämst är blandat avfall och skrotade fordon, där ingen plast återvinns alls. Användningen av plast ökar, konstateras det i rapporten. Under 2016 sattes 1 258 000 ton plastråvara på den svenska marknaden. Det är runt 130 kg per person och år – vilket är 30 kg mer än 2010.

Läs mer här…

Källa: Naturvårdsverket


Tema: plast i haven

Ekocentrum kommer under 2020 att samla intressant forskning, innovationer och exempel på hur vi löser problemen med plast i haven. Mer om detta projekt längre fram i vår!


 

Etiketter: , , Last modified: 25 februari, 2020