Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har nu tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder inverkar på energisystemen.

Vindkraft-till-havs

Ofta beskrivs klimatförändringar i termer av genomsnittliga temperaturförändringar. Men det är i första hand extrema väderhändelser, som köldknäppar, höststormar och sommarhetta, som mest påverkar ekonomi och sociala förhållanden.

Också våra energisystem, särskilt de som till delar innehåller förnybara energikällor, är starkt beroende av väder och klimat. Men hur dessa energisystem påverkas av framtida extremväder har det hittills inte funnits någon lämplig beräkningsmetod för.

Förnybara energikällor påverkas av väderförändringar

Förnybar energi, som sol- och vindkraft, spelar en avgörande roll för att minska klimatförändringarna genom att delvis ersätta fossila bränslebaserade energiförsörjningar.

200225_deliang-chen_GUMen deras kapacitet är starkt beroende av väderförhållanden, vilket gör att deras del i det befintliga energisystemet är lite av en utmaning med avseende på tillförlitlighet och stabilitet, säger Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av de fem forskarna i det internationella forskarlaget.

 

Läs vidare här...

AV: CARINA ELIASSON, GU

Etiketter: , , , Last modified: 25 februari, 2020