Nyheter

Rekordhög köttimport – antibiotikan ökar

I Sverige används väldigt lite antibiotika till djur, men vår hunger efter importerade delikatesser bidrar till en ökad antibiotikanvändning. Den svenska köttimporten ligger på rekordnivå.

170321_antibiotika_kott-jpgSverige är det land i EU som använder minst antibiotika i djuruppfödningen, mest används i Spanien, Cypern och Italien. Där används runt 40 gånger så mycket som i Sverige, visar nya siffror från Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Men samtidigt importerar Sverige allt mer kött, vilket bidrar till ökningen av antibiotikaanvändningen. Efter att ha minskat med en procent 2014 steg importen till samma rekordnivå som 2013, visar statistik från Jordbruksverket.

Importen av kött ökar hela tiden. De köttslag där vi har den högsta andelen import är nötkött och lamm, säger Åsa Lannhard Öberg på Jordbruksverket.

Importen av griskött har också ökat stadigt i ett längre perspektiv, men vi ser nu en minskande import sedan några år tillbaka, vilket beror på en ökad medvetenhet om antibiotikaresistenta bakterier och att vi pratar mer om hälsa och hållbarhet.

Importen tränger ut svensk kött
Den stora importen av billigt kött har trängt ut den svenska produktionen av framför allt griskött men även av nötkött. Nu har vi dock en ökad efterfrågan på svensk kött, enligt Åsa Lannhard Öberg.

Men produktionstakten hänger inte med. Det tar tid att öka produktionen, det kom rätt plötsligt att vi ville ha mer svenskt kött. Det handlar ju om stora pengar som ska finansiera en utbyggnad och att det finns folk som vågar satsa, samtidigt som nya avelsdjur måste födas upp, säger hon.

Sverige importerar även mer mejeriprodukter framför allt ost och yoghurt.

Importen av ost är till exempel sex gånger så hög idag som 1995 och importen av syrade produkter är tio gånger så hög, säger Åsa Lannhard Öberg.

Källa: SVT utrikes


Vill du veta mer?

Seminarium på Ekocentrum om antibiotika 24 maj 2017! Tillsammans med LRF ordnar vi en halvdag kring problematiken med antibiotika(resistens) och tänkbara lösningar. Missa inte denna förmiddag! Läs mer och anmäl dig här!

Taggat , , , ,