Nyheter

Världsvattendagen 2017 – nu lanseras Kranmärkt i hela Sverige

Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år. Det är en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför.

170322_världsvattendagen_kranmarktI år vill Svenskt Vatten uppmärksamma vattnets värde genom att lyfta fram det värdefulla i att vi i Sverige har tillgång till rent dricksvatten direkt i vår kran. Detta gör man genom Kranmärkt, en kampanj som Göteborgs stad Kretslopp och Vatten initialt tagit fram och som Svenskt Vatten nu sprider till hela Sverige.

Att kranmärka verksamheter, event och konferenser bidrar till att fler får upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt kranvatten är och vilka gemensamma vinster vi kan göra genom att välja bort flaskvatten.

Budskap och text till marknadsföring:
Här serveras bara rent kranvatten. Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

Vill du också kranmärka ditt event, konferens eller verksamhet? Kontakt till Svenskt Vatten.

I slutet av mars lanseras kampanjsajten, där du finner all information kring hur du ska gå tillväga för att börja kranmärka.

Källa: Svenskt Vatten

Taggat , , , ,