Nyheter

Inventering för giftfri förskola i Hylte

Hylte kommun har tagit ett stort steg närmare att genomföra en giftfri förskola – med hjälp av Ekocentrums rådgivare.

servis_förskola_kvVid sitt senaste möte sade kommunstyrelsen ja till en begäran från barn- och ungdomsnämnden om ett bidrag på 110 000 kronor för kostnaden för en inventering av förskolor och utbildning av förskolornas personal kring giftfri förskola. Finansieringen sker via kommunstyrelsens reserv.

Barn- och ungdomskontoret har utrett hur inventeringen ska gå till.

Ansvarig för förskolan tar emot konsulten* och visar vilken eller vilka avdelningar som ska inventeras. Konsulten* genomför inventeringen och därefter träffas man för 30 minuters muntlig genomgång.

Under inventeringen märks varor med röda och gula klistermärken. Röda bör bytas ut omgående men gula kan prioriteras lägre. Omärkta varor är utan anmärkning.

Den skriftliga rapporten i powerpoint-format ska skickas till barn- och ungdomskontoret en vecka efter genomfört uppdrag.

Utbildningen till personalen i fyra timmar ska gälla bakgrunden till arbetet för en giftfri förskola, goda exempel från dem som har gått före samt verktyg och vägledning i praktiken. Dessutom blir det två workshops om att känna, se och lukta samt att skapa sunda värderingar genom kreativ miljöpedagogik. Tidsplanen är våren 2017.

Källa: Jan Bergman, Hallandsposten 170301


*Konsulten som nämns i artikeln är Ekocentrums rådgivare Maria Johnson, som fått uppdraget under våren 2017. Maria genomför inventeringar och utbildar i Giftfri Förskola. Mer om våra rådgivare här!

Taggat , , ,