En radikal omställning till cirkulär ekonomi skulle kunna ge 100.000 nya jobb i EU och lyfta medlemsländernas tillväxt. Det hävdas i en rapport från den globala tankesmedjan Romklubben, som leds av Anders Wijkman.

anders_wijkman-550x250I rapporten, som hämtar exempel från svensk ekonomi, konstateras att dagens produktionssystem – som bygger på principen att ju snabbare vi omsätter våra prylar desto bättre, är svindlande ineffektivt och för med sig en rad negativa konsekvenser: bland annat ett onödigt stort råvaru-uttag och därav följande föroreningar.

150420_Romklubben_Rapport_Change-AshokaRapporten, The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners, analyserar effekterna av tre strategier som ligger till grund en cirkulär ekonomi: förnybar energi, energieffektivitet och materialeffektivitet.

Rapporten är den första av tre från Romklubben med stöd från MAVA Foundation och Återvinningsindustrierna och är inriktad på svenska förhållanden. De två kommande rapporterna kommer att ge fördjupade studier av hur cirkulär ekonomi skulle påverka de nederländska och spanska ekonomierna.

En slutsats i rapporten är att år 2030 skulle EU:s koldioxidutsläpp minska med nästan 70 procent om unionen bestämde sig för att satsa på cirkulär ekonomi.

Vidare framhävs att om vi istället för att köpa nytt, vårdar våra ägodelar och reparerar, underhåller, uppgraderar och renoverar dem, får vi en betydligt mer arbetsintensiv ekonomi, än om vi fortsätter att satsa på gruvdrift och tillverkning i högautomatiserade fabriker.

Rapporten drar slutsatsen att EU nu behöver sätta specifika mål för att förverkliga en ny, mer cirkulär ekonomi.

  • Ett resurseffektivt användande av material, särskilt för sådana med stor miljöpåverkan eller som är sällsynta, till exempel jordartsmetaller.
  • Förstärkta insatser för återanvändning och återvinning och minskad avfallsförbränning.
  • Använda offentlig upphandling som ett incitament för nya affärsmodeller, som är inriktade på att sälja den tjänst produkten utför istället för produkten i sig.
  • Stärka strategier för användande av förnybar energi, ekodesign och utsläppshandel.
  • Göra den cirkulära ekonomin en central del av EU: s klimatpolitik.

Studien visar att koldioxidutsläppen kan minskas betydligt genom smart design, återanvändning och återvinning. Sänka skatten på arbete och höja skatten på konsumtion av icke-förnybara resurser och ta bort moms från återvunnet material.

Hämta rapporten här…

Hämtat från Miljö Online 150417

Etiketter: , Last modified: 20 april, 2015