Tag Archives: eu

Europeiska miljöbyrån: Endast sex av 32 miljömål går åt rätt håll

Europeiska miljöbyrån, EEA, publicerar vart femte år en omfattande rapport om läget för EU:s arbete med miljö- och klimatfrågor. I den senaste rapporten, som publicerades i onsdags, slås fast att av 32 klimat-och miljömål, går bara sex åt rätt... Läs vidare...
Taggat , , , , | Kommentering inaktiverad
190413_Fores_Klimatriksdagen_akutplan_EU

Tips från Fores: seminarium 13/4 i Sthlm: Akutplan för klimatomställning av EU (streamas!)

Under mandatperioden som följer EU-valet i maj måste utsläppskurvan brytas brant neråt. Klimat och hållbarhet bör därför ligga i toppen på EU:s politiska agenda. Fores och Klimatriksdagen bjuder in till ett seminarium för att diskutera... Läs vidare...
Taggat , , , , , | Kommentering inaktiverad

EU:s förbud mot mikroplaster tar form

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har presenterat ett kommande förslag för förbud mot mikroplaster för EU-kommissionen. De nya reglerna kommer innebära förbud mot tillverkning, import, försäljning och användning av mikroplaster som adderas i... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad
180927_EU_globala

Stor utvärdering av EU:s arbete med FN:s hållbarhetsmål

EU:s statistiktjänst, Eurostat, har gjort en första större utvärdering av hur långt EU har kommit i arbetet med att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030. Längst har unionen kommit med målen om hälsa & välbefinnande, god utbildning och... Läs vidare...
Taggat , , , , | Kommentering inaktiverad

Ödesprognosen står fast – världen riskerar gå under om 30 år: ”Slopa kvartalskapitalismen och rädda planeten”

För 50 år sedan finansierade Romklubben forskning som förutspådde att världen skulle gå under på 2040-talet. Ödesprognosen står fast, men svenske ordföranden Anders Wijkman tror att näringslivet – inte politikerna – kommer att kunna stoppa... Läs vidare...
Taggat , , , , , , | Kommentering inaktiverad

EU öppnar konsultation för att förhindra pollinerardöd

Som en del av det europeiska öppenhetsinitiativet har EU-kommissionen lanserat en öppen konsultation för att samla in kunskap kring problemet med höga dödstal bland bin och andra pollinerare inom EU. Konsultationen är öppen både för individer och... Läs vidare...
Taggat , , , , | Kommentering inaktiverad

Experter online ska minska matavfallet i Europa

Nu samlar EU-projektet Refresh ett digitalt nätverk av 120 matavfallsexperter från hela Europa. Tillsammans ska de hjälpa användarna med arbetet att minska matavfall i hela livsmedelskedjan. – Jag tror den här plattformen kan bli ett bra verktyg för... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad

EU skärper bedömningen av bisfenol A

EU skärper bedömningen av bisfenol A och anser nu att ämnet även har hormonstörande egenskaper. Tidigare i år fördes bisfenol A upp på den så kallade kandidatlistan över särskilt farliga ämnen, på grund av reproduktionsstörande egenskaper.... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad

Debattartikel: “Bort med tullar på förnybar energi”

EU har tullar och kvoter på i stort sett alla förnybara energislag – på biobränslen, solpaneler och delar till vindkraftverk. Men på fossila bränslen har EU inga tullar alls. Det duger inte om EU ska vara bäst i världen inom miljöpolitiken och... Läs vidare...
Taggat , , , , , , , , , , | Kommentering inaktiverad
160225_Chemsec_The_bigger_picture_cover

“Sätt press på kemikalieanvändande företag som inte hänger med”

En ny rapport från ChemSec visar hur kemikalielagstiftningen Reach, skapar möjligheter för många progressiva företag. Därför bör beslutsfattarna fortsätta sätta press på de kemikalieanvändande företag som inte hänger med i... Läs vidare...
Taggat , , , , , , , | Kommentering inaktiverad

”Sveriges koldioxidskatt är en förebild”

Sverige har visat att vi lyckats förena ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp. Den svenska koldioxidskatten är därför ett exempel för andra att följa. Nu hotas denna skatt i vissa delar av EU:s skattebyråkrati. Det är inte acceptabelt, skriver... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad
Biogas_VGR

Biogasen skattebefrias ytterligare fem år

Europeiska kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel t o m utgången av 2020, som regeringen ansökte om i februari. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas har godkänts t o m... Läs vidare...
Taggat , , , , , , | Kommentering inaktiverad

Förbud öppnar världsmarknad för cellulosaprodukt?

EU-kommissionen förbereder ett direktiv som kan förbjuda kemikaliefyllda superabsorbenter i livsmedelsförpackningar för färsk mat. Det kan gynna företag som positionerat sig med miljövänliga cellulosaprodukter. Superabsorbenter i... Läs vidare...
Taggat , , , , , , , , | Kommentering inaktiverad

EU förslår att PFOA förbjuds enligt Stockholmskonventionen

EU kommer att föreslå att produktion och användning av det giftiga ämnet PFOA (perfluoroktansyra), ska förbjudas enligt Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (Persistent Organic Pollutants). PFOA är idag vanligt förekommande i... Läs vidare...
Taggat , , | Kommentering inaktiverad
anders_wijkman-550x250

Romklubben: Här är målen EU måste sätta för att nå cirkulär ekonomi

En radikal omställning till cirkulär ekonomi skulle kunna ge 100.000 nya jobb i EU och lyfta medlemsländernas tillväxt. Det hävdas i en rapport från den globala tankesmedjan Romklubben, som leds av Anders Wijkman. I rapporten, som hämtar exempel från... Läs vidare...
Taggat , | Kommentering inaktiverad
150421_linear-circular-economy

EU ska lyfta in kemikaliefrågan i paket för cirkulär ekonomi

EU kommer att integrera kemikalierelaterade frågor när man tar fram en reviderad strategi för cirkulär ekonomi. Särskilt kommer man att se över hur materialkretsloppen kan avgiftas från farliga kemikalier, vid hantering av avfall, återvinning och... Läs vidare...
Taggat , , | Kommentering inaktiverad

Produktdesign avgörande för att minska avfall

EU-kommissionen drog i februari officiellt tillbaka det cirkulära ekonomiska paket, med förändrade avfalls- och förpackningsdirektiv, som lanserades i juli 2014. Förslaget innebar bland annat att 70 procent av allt kommunalt avfall skulle återvinnas... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad
141201_karl-palmas_EUproj_soc_innov

Nytt EU-projekt ska främja sociala innovationer

Nu lanseras SEiSMiC, ett EU-projekt som ska främja sociala innovationer och ta sig an de urbana utmaningar som EU-länderna står inför. Chalmersforskaren Karl Palmås är en av de drivande personerna bakom Sveriges medverkan i SEiSMiC och de svenska... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad
140512_140328_debattartikel_hållbar_upphandling_eu-regler

En medveten och modern upphandling

Debattartikel i Dagens Samhälle 140328: Dags att skapa nya allianser för hållbara upphandlingar För första gången går representanter för tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet samman och uppmanar offentliga beslutsfattare och... Läs vidare...
Taggat , , , , , | Kommentering inaktiverad
140124_EU-regler_upphandling

Så fungerar EU:s nya regler för hållbarare upphandling

Miljöstyrningsrådet välkomnar att EU-parlamentet nu har antagit nya direktiv för offentlig upphandling som bland annat erbjuder upphandlande myndigheter större möjligheter att miljö och sociala hänsyn vid upphandling. De nya direktiven ska... Läs vidare...
Taggat , , | Kommentering inaktiverad
131202_Renova_klass_TE12

EU – krafttag för att minska mängden avfall

För femte året i rad har "Europa minskar avfallet"-veckan genomförts (vecka 47). I Sverige har ett 50-tal kommuner, organisationer, företag och skolor deltagit i projekt med syftet att minska mängden avfall. Ekocentrum ordnade en onsdagskväll på temat... Läs vidare...
Taggat , , | Kommentering inaktiverad

Kriterier för hormonstörande ämnen saknas

Enligt EU:s regelverk ska människor inte utsättas för några hormonstörande ämnen alls, men de här reglerna har i nuläget ingen effekt eftersom det fortfarande saknas kriterier för vilka ämnen som berörs. [caption id="attachment_5467"... Läs vidare...
Taggat , , , , | Kommentering inaktiverad
131010_EU_klimatmål2020

EU klarar mål om utsläppsminskningar 2020

Nya siffror från Europeiska miljöbyrån, EIA, visar att EU minskat sina utsläpp av växthusgaser med 18 procent sedan 1990. Därmed är EU på god väg att med marginal klara sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Där har EU lovat en minskning med 20... Läs vidare...
Taggat , , , | Kommentering inaktiverad

Ekodesigndirektivet utvidgas

Från den 1 maj 2011 gäller ändringarna i lagen om ekodesign. Det gamla EU-direktivet gällde endast produkter som krävde energi för att fungera. Nu har direktivet utvidgats till att också gälla produkter som inverkar på energianvändningen, som t ex... Läs vidare...
Taggat , , | Kommentering inaktiverad